Department of Computing Science

SERPS'06
Program

Registration

Call for Papers
Submission Guidelines
Submission Website
Travel
Accommodation
Organization
Past Conferences

 

 

SERPS'06 - Organization

Organizing Committee
General chair
Jürgen Börstler, Umeå University

Program co-chairs
Jürgen Börstler, Umeå University
Jerry Eriksson, Umeå University

Program Committee
Jonas Andersson, Syntell AB
Thomas Arts, Göteborg University
Jürgen Börstler, Umeå University
Ivica Crnkovic, Mälardalen University
Jerry Eriksson, Umeå University
Tim Heyer, Karlstad University
Martin Höst, Lund Institute of Technology
Mira Kajko-Mattsson, Stockholm University
Michael Mattsson, Blekinge Institute of Technology
Peter Öhman, Chalmers
Per Runeson, Lund Institute of Technology
Kristian Sandahl, Linköping University
Benkt Wangler, University of Skövde
Martin Törngren, KTH - Royal Institute of Technology
Claes Wohlin, Blekinge Institute of Technology

Local arrangements
Anne-Lie Persson
Inger Sandgren

Website
Mikael Hansson

 

 

Institutionen för Datavetenskap
Umeå universitet
Informationen ändrades 2006-05-16
Ansvarig för sidan: Webmaster
Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-post: datavetenskap@cs.umu.se