Institutionen för Datavetenskap
Examensarbeten
Umeå universitet

 

Examensarbetet är ett viktigt inslag i kandidatexamen, magisterexamen och civilingenjörsexamen där studenten får tillämpa kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser.

Detta examensarbete syftar till att ge värdefulla erfarenheter av och utveckla förmågan att självständigt och under realistiska förhållanden behandla ett konkret, avgränsat problem inom det datavetenskapliga ämnesområdet. Arbetet ska vara dokumenterat i en systematiskt uppbyggd rapport som inte bara visar vad studenten gjort, utan även visar att studenten kan skriva om området på ett för andra läsbart sätt. Dessutom ska studenten göra en muntlig presentation av examensarbetet. Examensarbetet omfattar 10 alternativt 20 p.

Riktlinjer, tips och krav för examensarbeten
Handledning
Redovisningstider
LaTex-mall
Litteratur och lästips
Utförda examensarbeten (UMNAD-serien)
Förslag till nya examensarbeten
Studieplan för forskarutbildning

 

Riktlinjer, tips och krav för examensarbeten

Riktlinjer för studenter och handledare (pdf-fil)
Riktlinjer, svensk fullständig version
Pågående/redovisade examensarbeten
A short description in English

Handledning

Från och med ht-02 är de interna handledarna vid institutionen.för datavetenskap inplanerade för att handleda varje exjobb med ett visst antal timmar (klocktimmar). Observera att den timresurs som anges nedan är den totala tiden som disponeras för ett exjobb inkluderande rapportläsning och annat som den interne handledaren deltar i vad gäller ett visst exjobb. Vi utgår från att du som exjobbare/handledare respekterar dessa tider!

Timresurser för handledning

Exjobb 30 hp: 30 timmar
Exjobb 2*30 hp: 45 timmar
Exjobb 15 hp: 20 timmar
Exjobb 2*15 hp: 30 timmar

Redovisningstider

För läsåret 09/10 gäller följande redovisningstider

Kom ihåg att lämna din rapport till intern handledare minst en vecka före det datum som Per Lindström ska få den godkända rapporten.

-Fre 28/8 (ev även 27/8), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 18/8
-Fre 25/9 (ev även 24/9), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 15/9
-Fre 23/10 (ev även 22/10), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 13/10
-Fre 27/11 (ev även 26/11), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 17/11
-Fre 29/1 (ev även 28/1), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 19/1
-Fre 26/2 (ev även 25/2), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 16/2
-Fre 26/3 (ev även 25/3), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 16/3
-Fre 30/4 (ev även 29/4), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 20/4
-Fre 28/5 (ev även 27/5), av intern handledare godkänd rapport till Per Lindström senast tis 18/5

Report writing using LaTex

(ursäkta engelskan)
There is a LaTex-skeleton of a Master's Thesis report that might be used when writing Master's Thesis reports in Computing Science. The skeleton is written in cooperation with Ola Ågren and Jonas Birme. It is strongly recommended you use this if you should write using LaTex. The following files must be downloaded.
The skeleton as a *.tex file
The class file used by the skeleton
A style file that you might need

Click below to read the skeleton file.
Post script version of the skeleton
pdf-version of the skeleton

An example of a database file for creating references using bibtex
An example database file

A very good reference for writing using LaTex is The Not So Short Introduction to LaTex
There you can learn about how to run latex, write references and creating reference lists using bibtex. How to browse the report using xdvi, converting to post-script using dvips, use options -Pcmz, and from type ps to pdf using ps2pdf.

 

Litteratur och andra lästips

Det finns en hel del nyttiga litteraturreferenser och länkar till on-line material som rör forskningsmetodik och själva skrivandeprocessen under

Konferenskursen som Jürgen Börstler ställt samman
Om att skriva Om skrivandeprocessen av Lena Palmqvist.
Jürgens föreläsning 990420 om rapportskrivning som Power Point fil.
Jürgens föreläsning 990526 om rapportskrivning som Power Point fil.
ExJobb--Från idé till rapport (Jürgens föreläsning från 000516 som inte blev av) som PDF fil.

I Internets tidevarv ska vi inte glömma bort de numera riktigt bra möjligheter som finns att söka i universitetbibliotekens kataloger. Kolla gärna in
Umeå UB
Hur citerar man Internet-källor. Detaljer om hur man ska citera mtrl som återfinns på webben.

Muntlig presentation - några tänkvärda tips och råd

 

Förslag till nya examensarbeten

Huvudansvaret för att den studerande får ett lämpligt examensarbete ligger på institutionen för datavetenskap. Vårt ansvar begränsar sig dock till att ge förslag på lämpliga arbeten inom institutionen (sk interna examensarbeten). Förslag till examensarbeten kan också komma från andra institutioner och forskargrupper vid universitetet, eller t ex från industriföretag och statliga verk (sk externa examens-arbeten). Det är tillåtet för en studerande att själv ta kontakt med potentiella uppdragsgivare utanför universitetet.

Interna förslag från institutionen för datavetenskap
Interna examensarbeten

Förslag från andra enheter inom Umeå universitet
"Analysis of voice signals", Samarbete mellan TFE UmU och GU
Interactive Media and Learning
Interactive Media and Learning
Studentkraft
Examensjobb.nu
Förslag till examensarbeten från VR-lab
Förslag till examensarbeten från HPC2N
Centrum för utvecklingsteknik (CUT)

Externa förslag från företag, kommuner och andra organisationer
Integration av SharePoint i RIA produkt
Exjobbsförslag Classis AB inom trådlös säkerhet
Projects in multiphysics and visual interactive simulation
LIRCam i Umeå
Devcontrol
EMGEVE Malå
FOI i Umeå (Bioinformatics)
BAE Systems (många förslag)
FOI i Umeå (två förslag)
Algoryx/Oryx (några förslag)
Nomura Sweden AB i Umeå (många förslag)
Clavister, AB (flera förslag)
ENEA

ACINO AB
Intinor Technology
Svenska Internetbetalningar AB
Virtutech
Ericsson Research
BAE Systems Hägglunds
ABB
Bofors
Coldwood
Ericsson
Exjobb-poolen
Fältcom
Obigo
Polystar
Q-Life Studio
Sandvik
Sogeti
Sollefteå kommun
Systeam
Teknikhuset
Telia
Tieto
TiFiC!
Vitec
Vattenfall
Vimio
Vägverket
Jobfinder

 

Studieplan för forskarutbildning

Studieplan för forskarutbildning

  
Navigera på www.umu.se

 Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Institutionen för
Datavetenskap
 
  Nyhetsarkiv
Forskning
För våra anställda
För våra studenter
Lediga Tjänster
Personal
Presentation
Utbildning
Examensarbeten
Gymnasieinformation
Ansökan mm
Programinformation
Kandidatprogrammet i datavetenskap
Datavetenskapliga programmet
Civilingenjörs- programmet i Teknisk Datavetenskap
Slutförda examensarbeten
Support
 
 

----------------------------------------------------
Institutionen för Datavetenskap
Umeå universitet
Informationen ändrades 2010-03-14
Ansvarig för sidan: Per Lindstöm
 
Postadress: 901 87 Umeå
Tel: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-post: datavetenskap@cs.umu.se