Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 


*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2000

328. Östman Johan: Depth of Field with the Splatting Method.
327: Åberg-Ollander Susanne/Lindström Marie: Ett fysiskt kontor visualiserat som en hierarkisk trädstruktur - en första gränsyta mot fysisk-virtuella artefakter.
326. Fahlberg Per: Terrain swapping in flight simulators.
325. Lindkvist Andreas: High-performance recursive BLAS kernels for new data formats for QR factorization.
324. Lindmark Roger/Mattsson Håkan: Implementation av Lazy ML på Alliant Fx/2800.
323. Wahlberg Mikael: Biometric Security - Integration of Biometric Devices in Solaris.
322. Christianson Mikael: Teknisk analys. Möjligt eller omöjligt?
321. Vestman Sara: Finding patterns in web traffic.
320. Andersson Jan: Evaluataion of COM and CORBA and implementation of an export interface in a telecom management environment.
319. Hägglund Ulrika: Detecting RSA Cage Manufacturing Errors.
318. Henriksson Sven-Erik: XML-koppling mot Network Management System.
317. Jacobsson Daniel, Zechel Torgil: Java Graphical User Interface.
316. Hägglund Jan: Framtidens Interaktion i Hemmet.
315. Sahli Mats: Evaluating and designing a user interface of a computer program with Participatory Design.
314. Nordgren Andreas: Komputationell intelligens och förbränningsprocesser.
313. Björn Lars: Konvertering av radardata.
312. Jacobsson Mattias: Automatic geographical matching of LIDAR data and CARABAS radar images.
311. Tikka David: CleverMath - En interaktiv läromiljö för matematik.
310. Lauri Henrik: Evaluation of the DejaGnu testing framework.
309. Andersson Martin: Quality of Service for WWW.
308. Falk Carl: TacDraw - development of a prototype drawing package to support the design of tactile diagrams.
307. Johannesson Mats: Design av användargränssnitt till digitizer - Från textbaserat till grafiskt gränssnitt.
306. Landberg Viktoria: Developing User Interfaces in Virtual  Reality.
305. Nilsson Fredrik: Säkerhetsaspekter inom SWEA-projektet.
304. Gunnarsson Gunnar: IPECS IP-based Elevator Communications Server.
303. Mörtsell Frida: XML as an Interchange Format in a Platform Independent System.
302. Wikberg Fredrik, Wikström Thomas: Message Sequence Chart Editor.
301. Derbyshire Simon: Application Development for Windows CE.
300. Mårtensson Jörgen: Har man råd att INTE satsa på MDI?
299. Saathoff Thomas: A Wearable Identification System for Physical-Virtual Artefacts.
298. Frykholm Niklas: Passwords: Beyond the Terminal Interaction Model.
297. Eriksson Markus, Spaak Peter: Using Enterprise Java Beans as a common platform for Jini services.
296. Larsson David: Evaluation of IP Multicast in supporting IP based digital Television.
295. Björkäng Jessica: Part-of-Speech Tagging with Markov Models in TEXT-COL, a Tool for Extracting Information Values of Words.
294. Wilewska Kristina: Mobile Agents.
293. Lindbäck Lars: The Jini Lookup Service.
292. Bergström Cecilia: Process Metrics for Ericsson Erisoft  AB - a proposal.
291. Lundberg Jan: IP Load Balancing in Distributed Networks.
290. Åberg Olof: Framgångsfaktorer för SPI-arbete i organisationer med både produktutveckling och kundprojekt.
289. Pettersson Henrik: Digital Radio Simulator.
288. Mörtsell Anders: Kvantisering av skillnader i bildkvalitet för ortofoton komprimerade med olika komprimeringsalgoritmer.
287. Sandström Fredrik: A HISCO Coding Database. Object-Oriented Database Management Systems.
286. Ekström Håkan, Norman Lars: Auditiv informationspresentation tillsammans med HMD.
285. Jakobsson Niklas: CAD to CAVE.
284. Ögren Andreas: Continuous Level of Detail in Real-Time Terrain Rendering.
283. Hörnqvist Patric: GODCVE - Grasping Objects and Detecting Collisions in Virtual Environments.
282. Tarski Andrzej: IRIS. Automatisk bildbehandling av tagna stillbilder.
281. Liljebladh Mikael: Integration Problems between IP Multicast and DiffServ Concepts in Mobile Networks.  


*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.


http://www.cs.umu.se/public_html/education/examina/klaraExjobb.html
11 Januari 2002
Per Lindström