Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 


*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2001

380. Gidlöf Mattias: Mobil Robotik – en översikt.

379. Wessung Henrik: Home Access Technology.

378. Ekman Jessica: Att sätta egenskaper på informationsobjekt.

377. Lindgren Helena.: Decision Support Systems and Diagnosing Cognitive Disorders.

376. Nilsson Magnus.: Säkerhet bredband – en användarvänlig brandväggstjänst.

375. Motevalli Tara.: Integrating Human Recognition With Common Data Security Architecture (CDSA)

374. Fagerlönn Henrik.: DOCS – Distributed Object Classification System.

373. Johansson Stefan.: Stratifiering av matrispar med tillämpningar inom styr- och reglerteknik.

372. Bergström Daniel.: MPIM – Mobil Professional Instant Messenger. Meddelandehantering och närvarokontroll i realtid för mobila terminaler.

371. Berg Victor.: Finding Frauds in Equity Trading, Search for Irregularities in Broker Trading Behaviour

370. Eriksson Henning, Karlsson Robert.: Analysis and implementation of MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)

369. Klang Pontus.: PDS – Ett ramverk för mobila handdatorapplikationer.

368. Rönnberg Kerstin.: Security in Learning Management Systems – User authentication in online assessment.

367. Almasi Jahangir.: Applying Rate Monotonic Analysis on UML-RT Models

366. Eriksson Magnus.: Biometrics – Fingerprint based identity verification.

365. Granholm Daniel, Hägglund Jonas.: VR-baserat interface för realtidsavbildning av fysiska miljöer över internet.

364. Eriksson Magnus, Larsson Daniel: Web-baserad SMS-tjänst.

363. Westerlund Thomas: Nätverkslösningar för direktsändning över Internet.

362. Emilsson Tomas: Linear and Nonlinear Compression Techniques for Analysis of Stock Returns.

361. Ahari Nori: Integrering av COM & Java.

360. Modig Urban: Terminal adapted graphical user interface using XML.

359. Norrman Frank: Novice querying over XML fact-bases.

358. Pettersson Jonny: Secure Viewing, Distribution and Sales of Digital Aerial Photographs on the Internet.

357. Sundberg Kent: Optimeringar för Enterprise JavaBeans arkitekturer.

356. Hägerbro David: The Customer Value Based Product Line.

355. Jakobsson Ulf: Call Handling on Mobile Phones.

354. Landfors Peter: Design och implementation av klientserverarkitektur för distribuerad uppdatering och åtkomst av fysisk-virtuella artefakter.

353. Ershag David, Ranner Markus: Virtuellt klassrum vid nätbaserad distansutbildning.

352. Blomqvist Magnus: Web-based education as a complement to traditional teaching in a medical environment.

351. Nilsson Theodor: KiKS is a Khepera Simulator.

350. Eriksson Jonas: Test Case Generation from Formal Specifications Using a Propositional Satisfiability Solver.
349. Nygren Mats: Evaluation of JavaServer Pages and Enterprise JavaBeans.
348. Eriksson Mona, Lundkvist Karl: Improving the User Interface of Movex Explorer.
347. Vesterlund Tobias: BlueBoard, Blåtandstangentbord till PalmV.
346. Norberg Mikael: Automatiserad testning av grafiska användargränssnitt.
345. Bjurström Emma: Ett användargränssnitt för fvwm-systemet.
344. Norberg Robert: Real-Time Video Rotation.
343. Ferry Patric: XML usage for Sandvik Steel's e-business.
342. Lundberg Patrik: Mobilt Internet - En trådlös databastillämpning med WAP.
340. Mårtensson Markus: Java Object Mapping anad Persistence with  Demand Paging.
339. Björnerbäck Tomas: Analysis of a Network Simulation Tool for Advanced Courses in Computer Communication.
338. Hansson David: Design och Mentala Modeller.
337. Granström Sofia: Three-Dimensional Sphere Measurements in Radiostereometric Analysis.
336. Holmgren Marcus: Nätverksspel i virtuellt switchade nät.
335. Akhavan Mojgan, Kalawasoot Chatsuda: Voice over IP in home network.
334. Kristiansson Johan: Simulaation study of SRM. Scalable R eliable Multicasting.
333. Johansson Krister: Enterprise JavaBeans. En lösning för stöd av multipla databastyper?
332. Pettersson Anders: IP baserade attacker: Hushållskundens personliga  brandvägg och nya problemställningar för fraud.
331. Mattsson Johan: Utvärdering och evaluering av QMSE.
330. Nyberg Marcus: Benchmarking information and call handling on PowerCom.
329. Bergqvist Mathias: Java in Embedded Real-Time Environments.
 

  


*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson


http://www.cs.umu.se/public_html/education/examina/klara2001.htm
22 Februari 2002
Per Lindström