Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 

*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2002

   433. Wänman Fredrik.: Diagnosis tool for the aircraft industry

   432. Edlund Per.: Using Web Services in an existing IT-architecture

   431. Hamza Salar.: Simulering av vårdprocesser

   430. Löfberg Ola.: Raytracing - En realtidsapproach.

   429. Lorentzson Erik, Fransson Håkan.: Applikationsutveckling och Mobilitet.

   428. Edlund Martin: Open Java Server

   427. Fransson Johan, Larsson Tomas.: Use Case Analysis and Model Generation.

   426. Nilsson Hanna.: Tjänsteutveckling av fastighetsteknik – nya tillämpningar i vården.

   425. Lindblom, Jonas, Körning, Anders.: Kartklient för Mobila Plattformar.

   424. Olsén, Christina.: Automatic Determination of Mammogram Adequacy.

   423. Eriksson, Jonas.: En undersökning av möjligheten att byta utvecklingsmiljö i GIVAS till Visual Studio.NET

   422. Kraus, Hansi.: Z-log: A practical implementation of system-Z (and Z-hat)

   421. Nilsson, Mattias, Kilander Nils.: Machine vision based lip tracking in real-time video stream using active contour models.

   420. Scott, Annica.: Comparing Symmetric and Asymmetric Encryption: Why a Mix of Both is a More Cost-Efficient and Scalable Solution.

   419. Larsson, Peter.: Gående Robotar – En historisk tillbakablick.

418.Konradsson, Mats.: A Description and Analysis of the DICOM 3.0 Standard.

417.Mattson, Andreas.: Implementing a real-time exchange for routed IP.

416.Burström, Peter.: Presentation av RMON baserad nätverksövervakning.

415.Larsson, Robert, Lundberg, Andreas.: Integration of Positioning Equipment with  a Security Platform.

414.Jonsson Oskar.: Co-Evolutionary Programming HUNTER & PREY from a neuroscientific view.

413.Norberg, Jonas.: Implementing Autonomous Agents in a Real Time Computer Game.

412.Björklund Andreas.: Cooperating Soccer Playing Robots.

      411. Aristondo, Carlos.: Bit för Bit Ett program med Pictogram

      410. Berglund, Anders.: Wireless Communication with Bluetooth – An Evaluation.

      409. Frejborn, Andreas.: Verktyg för redigering av DV-filmer.

      408. Rylander, Kristina.: Knowledge-based Systems in Forest Management.

      407. Högberg, Johanna.: Random-Context Tree Grammars.

      406. Jonsson, Stellan.: Implementation av aktivitetsspårningsklient samt konceptuell design av nästa generations Magic Touch.

      405. Jonsson, Magnus.: Using Cache in Large Video on Demand Systems

      404. Björkman, Tobias.: A Broadband Access Test Server.

      403. Stavert Rikard: Mellanlagring av Multimediamaterial – Video cache.

      402. Nordanfjäll, Kjell-Björn.: Machine learning to help users locate appropriate help information in a support system.

      401. Carstensen, Johan.: Kontroll och styrning av fyrbenta robotar med hjälp av invers kinematik.

      400. Kärnebo, Åsa.: Visualization of three dimensional Digital Terrain Models for CAD-programs.

399. Sjölie Daniel: Real time simulation of human behaviour in virtual environments – An API for controlling avatars using AI.

398. Ahlgren Anna: Usability Testing – Theory versus Reality.

397. Sunna Peter: Real-Time Character Animation.

396. Hansson Anette, Oscarsson Anders, Axelsson Björn: Projektarbeten för kursen

Kognitionsvetenskap C, 5p, ht 2001. (ej examensarbete)

395.Unger Johan: ERL-verktyg för datavaruhus

394.Hermansson Therese, Åkerlund Malin.: EJB – A Deployment Evaluation

393. Näslund Annica.: EviBase HT Web – en implementation av ett beslutsstöd för hypertoni

392. Salmaso Stefano.: Analys och design av ClassiFire – en komponent till Magic Touch-systemtet för automatisk klassificering av kontorstypiska fysisk-virtuella artefakter

391. Hämälä Thomas.: OpenAL++ - An Object oriented toolkit for real-time spatial sound

      390. Pudas Tage.: Methods and Tools for Basic Test

389. Danielsson Bo.: Internetanslutning av inbyggda system

388. Lundgren Lena: Evaluation of Standard & Guidelines and the GUI of Ladok

387.Hörberg Hans, Backman Markus: Webbtjänster

386.Lithner Patrik: Design och implementation av verktyg för kampanjuppföljning

385.Lindborg Fredrig, Svedåker Hans: Teaching a miniature robot behaviours using Genetic Programming

384.Jalkanen Kalle, Westling Jonas: Visualizing ALife Systems ”Interactive Nature Explorer”

383.Karlsson Roger: Performance in CORBA using TLS

      382. Iregren Dan, Nylén Göran.: Extending AODV mobility in Campus Networks

 

      381. Björnestål Niclas.: On the Subject of Breast Compression Models for X-Ray Mammography

 


*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson


http://www.cs.umu.se/public_html/education/examina/klara2002.htm
22 Februari 2002
Per Lindström