Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 

*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2003

 

434.Forsberg Jonas.: Integrering med .NET

435.Granat Robert.: A Parallel ScaLAPACK-style Sylvester Solver

436.Hultdin Magnus.: Semi-Automatic Object Detection in GPR Data

437.Hollström Jon, Nordlinder Per.: RRApex An APEX Implementation for the RoadRunner Toolkit

438.Lind Daniel.: Moduler för ljudmanipulering till projekt på Interaction Design Lab vid Umeå universitet.

439.Eriksson Marcus.: Inventariedatabas för SystemDataNätet

440.Östberg P-O.: Mjukvarurealiserad bildtelefoni

441.Häggqvist Markus, Lundqvist Andreas.: MENTAL GRASP, The development of a multi-sensory Mental Rotation Test Platform

442.Norrsken Eriksson Martin.: Discoteq 2.0

443.Hellström Daniel, Nordström Henrik.: Tunna klienter med Mozilla

444.Johansson Morgan.: GREMM: a real-time graphics engine for forest rendering

445.Åberg Maria, Högkvist Linda.: A Servlet-based Infrastructure to Support Select Queries over Federated Databases

446.Dahlqvist Fredric; Holmgren Mikael.: GUI Prototype Implementation of a mobile network mobility simulator

447.Hansson Anette.; Design och implementation av ett generiskt gränssnitt

448.Projektarbeten för kursen Kognitionsvetenskap C, 5p, ht2002 (ej examensarbete)

449.Nilsson Camilla.; Design av medicintekniskt användargränssnitt applicerat på en likvordynamik-analysator med focus på användbarhet samt säkerhet

450.Hopfgarten Anna.; Inducing Default Knowledge Bases

451.Lindström Peter.: Mobila extensioner av beslutsstöd inom demensvården

452.Winberg Johan.: ’What if?’, ‘Are You Sure?’ and ‘Why?’ over Default Reasoning Systems

453.Augustsson Fredrik.: Beowulf Cluster an affordable concept

454.Ringdhl Ola.: Path Tracking and Obstacle Avoidance Algorithms for Forest Machines

455.Hagström Kalle: Building Secure Distributed Service Solutions

456.Hansson Maria.: Kröger Nygren Elin: Informationssystemarkitektur. Problemet med att realisera den önskade arkitekturen.

457.Kallvi Mattias.: Förstudie av realtidsdebuggern TimeMachine från ZealCore

457.Furberg Johan, Ölund Johan.; Generella Peer-to-Peer plattformar

459 Nilsson Hans, Gusenbauer Kristofer; Developing Analysis Plugins for Fujaba, Appendix         

460.Bergner Marcus; Improving Performance of Modern Peer-to-Peer Services

461.Andersson Fredrik; Bezier and B-spline Technology

462.Norman Patrik; Feature extraction using genetic algorithms

463.Axelsson Björn; MindEditor – An end-user tool for implicit design of simulated  human behaviour

464.Safadi Hassan; An Analysis of Microworlds to Support OO Teaching and   Learning

465.Lundgren, Martin: Path Tracking and Obstacle Avoidance for a Miniature Robot

466.Holmboe, Christian; Hartman, Jörgen; Automated use case analysis

467.Rylander, Fredric; Pettersson, Per Filip; A technical prestudy on Seamless

  roaming for mobile Internet at Martinsson Information Systems AB, AppA-G, AppH

    468. Holmgren, Daniel.: AUTomata and Language Workshop

    469. Kemppe, Peter.: Wireless Wilma Client

    470. Lindqvist, Fredrik.: Selfsupervised Learning for a Miniature Robot

    471. Veräjä, Patrik.: A prototype of a distributed system for rapid betting,    Appendix

    472. Gustafsson, Anton.: PlaceMemo: A Prototype of a Context-aware Information   System

   473. Jansson, Johannes.: The Agora Software implementation-A System for development of smarter devices.

   474. Hedlund Daniel.: Data Integration under the Schema Tuple Query Assumption.   

   475.Hall Magnus.: Location based map system for mobile devices.

   476.Gyll Katarina, Gyll Peter.: Panthera – A Helpdesk System developed in Visual Studio.NET

   477.Nordberg Simon.; 3G IPv6 Node Emulator

 

 


*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson eller Yvonne Löwstedt


http://www.cs.umu.se/education/examina/klara2003.htm
Responsible for the page: Per Lindstöm
Last changed 2004 Feb 16