Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 

*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2004

 

478. Lönneborg Rickard.: Extending an MPEG-21, Viewer to Manage Access Rights

479. Jonsson Robert.: A brief exploration of the XP planning process ”The planning game”

480. Linge Gottfrid.: Presence in Virtual Environments with Embodied Autonomus agents

481. Lindholm Marcus.: A Database View on the Second World War
482. Jonsson Ulf.: Security and cooperation considerations for Skekraft.net’s wireless network

483. Olsson David.: Hårdvaruaccelererade shadow volumes – och andra algoritmer för skuggor i realtid

484. Melkersson Rickards.: Intrasite key phrase generation and mapping

485. Wallström Therese.: Gränssnitt med kartfunktioner för pekskärmskiosk

486. Vikberg Lars.: Compilers for Tree Grammars and Tree Transducers

487. Erixon Lucas.: Utvärdering av FindThem

488. Grönlund Kristoffer.: Gamenet, a Game Network Library

489. Holmberg Markus.: Enhancing Functional Post-Script by Constraint Techniques

490. Lundqvist Per, Jusslin Markus.: Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

491. Norberg Arivd.: Time-sliced pathfinding on arbitrary polygon surface

492. Andersson Linda.: Search and Creative Summarization using Genetic Algorithms

493 Gahlin Claes.: Secure Ad Hoc Networking
494. Friis Andreas.: LrsPC testmiljö – eller hur man mha statecharts utvecklar en model av kraftförsörjning till WCDMA-basstationer.

495.  Schedin Lennart.: Svarstid i realtidsspel - synliggör fördröjningen

496. Eriksson Mattias.: An Example of a Man-in-the-middle Attack Against Server Authenticated SSL-sessions

497. Stålnacke Fredrik.: Implementation of an Instant Messaging Client using the OMA IMPS Protocol
498. Cimen Johan.: Packet Scheduling in Wireless Network IEEE802.11 Using Linux

499. Fällman Sandra.: Using WFS to build GIS support.

500. Ehnmark Jacob, Tjäder Tobias.: Visual programming of team strategies.

501. Marklund Tobias.: Prototyp för Bluetooth-baserat lås.

502. Rönnberg Simon.: Real-Time Rendering of Natural Illumination.

503. Shahinzadeh Shahram.: Dokument Management Objekt och N-Skikt Programmering.

504. Östling Matilda.: A Sequence Diagram Editor for BlueJ.

     505. Assargård, Per.: Filminspelningsstation för idrottsbruk.

     506. Tordsson Johan.: Resource Brokering for Grid Environments

     507. Gardfjäll Peter.: Accounting in Grid Environments
     508. Andersson Catarina.: Software testing in the small enterprise Elpool i Umeå AB
     509. Haraldsson Peter.: Spårbarhet av användbarhetskrav

     510. Bodelid Patrik.: Visualisering av Sensor Fusion Data i stressometer 6.0

     511. Mashkoor Atif.: Investigating Model Driven Architecture

     512. Norlund Pernilla.: Voice over IP in PDC Packet Data Network
     513. Domeij Jonas, Bryngelsson Johan.: Prototyp för webbaserad sammanställning av asfaltprover vid NCC Roads AB
    514. Nilsson Peter och Reveman David.: GLITZ – Hardware Accelerated Image Compositing using OpenGL

     515. Lönn Jens.: Generering och optimering av bitström på Gripens 1553B-databuss
   
516. Johansson Niklas, Johansson Olov.:  The Information Radar System

    517. Wållberg Patrik.: Meddelandesystem för mobilt Internet.
   
518. Lindegren Anders.:  Analysis fo Proteomic Patterns for Detection of Prostate Cancer
   
519. Carlsson David.:  A Categorization of HCI-Patterns
   
520. Janlert Magnus.: Vektorbaserade kartor för mobila terminaler
   
521. Engman Mikael.: SJUMAIL – En prototyp för hur man kan skicka känslig information inom en myndighet eller företag

   522. Marklund Robert, Lundgren Wilhelm.: Evaluating commercial GUIs for Ericsson Mobile Platforms

523. Flank Anton.: Multirelational Association Rule Mining
524. Araz Mustaffa.: Extracting Relational Data From Web Sites
525. Wiklund Linda.: Storage and visualization of genomic information

526. Brethes Mathieu.: Atome – Binary Translation for Accurate Simulation

   527. Burman Olof.: Push-to-talk in PDC Packet data network

   528. Olofsson Hans.: Simplification of Schema Tuple Relational Queries

529. Kvisth Staffan.: Web Publishing Framework in Cocoon

530. Abubakr Saeed Mohammad.: Validation of Requirements Management Measures

531. Svensson Jan.: Using augmented reality as a tool to enhance forest excursions

532. Tärestam Samuel.: Architecture of Plug-in Interfaces

533. Björklund Marcus.: The CUE Logic: Embracing Causality in SAT Based Reasoners

534. Andersson Johan, Spaak Håkan.: Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

535. Söderlund Lars.: Algorithmic Debugging – definition and limitations of algorithmic debugging.
536. Jonsson Magnus.: Prototyputveckling av BV – ett gränssnitt för informationshantering kring beräkningar och simuleringar.

537. Vesterlund Marcus.:  Simulation and Rendering of a Viscous Fluid using Smoothed Particle Hydrodynamics

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson eller Yvonne Löwstedt


http://www.cs.umu.se/education/examina/klara2004.htm
Responsible for the page: Per Lindstöm
Last changed 2011 Aug 08