Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 

*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


2007

 

671. Markstedt Anders, Olofsson Mikael.:  Cpay a complete design process of a payment application

672. Eriksson Robert, Sjögren Filip.: Enhancing the user experience with new interaction techniques for interactive television

673. Mörtsell David.: Interactive Storytelling for Different Platforms

674. Eriksson Pär.: Enkätsmodul för Kundforum – ett webbaserat konsumentforum

675. Simonsson Björn.: Utvärdering och Design av en Processportal

676. Helgesson Robert.: A Categorical Approach to Logics and Logic Homomorphisms

677. Wikström Linn.: An application design supporting structured radiology reports

678. Andersson Erik.: Komplexa Verksamhetslösningar I Share Point 2007

679. Sjöblom Samuel, Zingmark Stefan.: A User Interface Proposal for a Wearable Cognitive Prosthesis Supporting Dementia Patients with Activities of Daily Living

680. Åström Lars.: DeDu – Marknadens mest användarvänliga programvara

681. Ziobro David.: Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister

682. Ödling Robert.: Avancerad åtkomstkontroll med Network Access Control

683. Persson Mattias.: Electrical and spring returning stalks for truck applications

684. Jacobsson David.:  Hardware Accelerated Point-based Rendering of Granular Matter for Interactive Applications

685. Sandström Martin.: Playground – A mobile service for social interaction

686. Kota Dilip.: Usability Aspects on Industrial ABB Robot Calibration with a Focus on TCP and Work Object Calibration

687. Andersson Elin, Isaksson Ida-Maria.: Exploring alternatives to the hierarchical menu structure used in mobile phones

688. Hedqvist Martin.: Development of a user interface for Posnet applications

689. Andersson Olov.: Stochastic Optimization in Dynamic Environments

690. Lindmark Christoffer.: Att hantera digitala ljudbibliotek – en studie i samplade trummor

691. Norrfors Tobias.: Platina examined – usability evaluation of an Enterprise Content Management System

692. Reddy Udayasimha.: A Voice User Interface for an Activity-Aware Wearable Computing Platform

693. Forsström Erik.: Marking Menus for 3D Desktop Haptic Applications

694. Nordgren Peder.: Development of a touch screen interface for Scania Interactor

695. Sjölander Mattias.: Utvärdering av SS7-signalering som referens i en teleoperatörs operativa verksamhet

696. Carlander Sofia, Dahl Jonas.: User-centred design for Sony Ericsson PC Software

697. Nilsson Ethel.: Multifractal-based Image Analysis with applications in Medical Imaging

698. Edwards John.: Report Designer – Ett verktyg för att generera databasbaserade rapporter

699. Henriksson Daniel.: Proximity Payments with Betala.se

700. Westerberg Simon.: Virtual Environment for Teleoperation of Forwarder Crane

701. Eriksson Robert.: Security and usability in the mobile context

702. Sundqvist Peter.: Interactive Real-time Simulation of Fluid Surfaces

703. Larsson Jon.: Begreppsverktyg för M&S-portalen

704. Henriksson Mia, Asplund Sara.: Utvärdering och uppdatering av GUI och systemdesign i digitala guider

705. Waling Erik.:  Implementation and Evaluation of a Service Mediation Gateway

706. Larsson Magnus, Svedberg Johan.: Ambulanssjukvård i Glesbygd: Simulering för planering av resurser

707. Nilsson Sara.: Användbarhet hos pausrörelseprogrammet Exerciser/Efons XR

708. Siborn Jonas, Rönström Daniel.: Data Integration and Warehousing in a Employee Status Information System at LSH

709. Winblad Kjell.: En grafeditor för grafteoretiska frågeställningar

710. Eriksson Markus Vilhelm.: Image Processing on limited devices

711. Öman Per.: Utveckling av affärsapplikation med mjukvarumönster

712. Renström Isak.: Bluetooth Payments to Non-connected Devices

713. Jakobsson Stefan, Dahlberg Erik.: Development of a TCP/IP stack in a real time embedded system

714. Löfstedt Tommy.: Arithmetic Properties of Fractal Estimates

715. Andersson Per.: Parallella algoritmer för periodiska ekvationer av Sylvestertyp

716. Classon Tobias.: Verksamhetsstöd för fastighetsbranschen

717. Lexell David.: Webbgränssnitt för kundhemsida

718. Kling Fredrik.: Simplified packet loss simulation for TV over IP scenarios

719. Karlsson Johannes.: Image Compression for Wireless Sensor Networks

720. Näslund Alexander, Olofsson Peter.: Authoring Semantic Grammars in a Web Environment

721. Strandberg Tomas.: Designing and implementing a job scheduler using Scrum

722. Nyrén Ralf.: Interfacing Node B and RNC by tunnelling ATM over IP for test and verification purposes

723. Yallambatla Satish.: e-Health Care

724. Schlyter Erik.: Structured Data Extraction

725. Linde Mattias.: Parallel Simulation of Particle Fluids

726. Nylander Eva.: DockControl: a New Integrated Software for Design of Experiments and Molecular Docking: Application to HIV-Protease Inhibitors.

727. Grahn Andreas.: Interactive Simulation of Contrast Fluid using Smoothed Particle Hydrodynamics

728. Almgren Ronny, Lindström Andreas.: An experiment platform for evaluation and performance testing of a membership protocol for FlexRay

729. Triefenbach Fabian.: Design of Experiments: The D-Optimal Approach and Its Implementation As a Comoputer Algorithm

 

*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta

 

 

Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson eller Yvonne Löwstedt

 

 


http://www.cs.umu.se/education/examina/klara2007.htm
Responsible for the page: Per Lindstöm
Last changed 2008 Nov 28