Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap
 


UMNAD-serien

Examens- och projektarbeten utförda vid Institutionen för datavetenskap

 


*) = Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.
Vissa av nedanstående examensarbeten finns mer utförligt beskrivna. Se denna
sida


1999

280. Sjaunja Conny: Lastbalansering i ett stjärnkopplat heterogent multidatorsystem.
279. Potila Jessica: Användarstudie av RDS Produktkatalog på WWW.
278. Halmstrand Daniel: Användbarhet i design av gränssnitt.
277. Barrebo Erik: Digital lagring av medicintekniska bilder.
276. Lindström Mikael: KraftWeb. Information på ett lättillgängligt sätt.
275. Lindqvist Andreas: A VR Tool for Dental Education.
274. Andersson Mats: Enterprise Management. Network and system management solution for Iggesund Paperboard Workington.
273. Östman Anders: Användning av "the Personal Software Process" (PSP) i Utbildningen på C- nivå kurser.
272. Olofsson Stefan: Evaluation of PSP in the Undergraduate Education.
271. Backén Mattias: En rapportgenerator för objektorienterad data.
270. Hörnlund Mattias: Real-time Motion Capture and Visualization.
269. Fransson Leo: Virtual Reality och rehabilitering: resultat och rekommendationer.
268. Nylén Mathias, Östman Fredrik: A study in network management and baselining at MoDo Data.
267. Raitanen Jussi: A visual language and programming environment for blocked linear algebra algorithms.
266. Axelsson Christina: Automated Software Testing. A comparative study of three automated testing tools.
265. Åkesson Hans: Neurala modeller och simulering av klavträd i Riksskogstaxeringen.
264. Lindblom Håkan: Enkätundersökning om grupprogramvarors användning i skolan.
263. Grimrath Matthias: Distance measuring with a Khepera robot.
262. Andersson Erik: Elektroniska affärer.
261. Hansson Lennart: Usability Evaluation - The PAGE software system as an example.
260. Myrhede Joachim: Fuzzy c-Means Clustering.
259. Gustavsson David: An IP-based Operation and Maintenance System.
258. Jutterström Magnus: Pilot study and specification of The Virtual Mouth.
257. Pettersson Tomas: Interactive builder tool for electrical power systems using JavaBeans.
256. Taflin Anders: Utvärdering, anpassning, programutveckling.
255. Söderberg Per Ulrik: Virtual reality in a diversified industrial company - what added value can VR give ABB.
254. Jakobsson Matts: Visual Interactive Positioning System - VIPS.
253. Berglund Ann-Charlotte: Analysis of Non-Linear Effects at a Crack Tip in Zr-2.5 Nb Containing Hydride Platelets.
252. Johanson Peter, Kobberstad Joel: Diagnossystem. Beroende & missbrukare.
251. Jakobsson Tomas, Möller Erik: Projektstyrning. Kommersiellt utvecklingsarbete från flera orter.
250. Granholm Tove: Användarutvärdering av Virtual Dentist 1.0.
249.  Lashley Brian: UML for Design  Exploration.
248.  Edblom Petter: Mobile and Wireless Aware Application Communication Protocols.
247.  Svedberg Christina: Medicinska beslutstöd.
246.  Viklands Thomas: Routines for constructing approximating L- and a-curves.
245. Giannoni Roberta: Fuzzy Clustering based Data Mining with development of a Web Break indicator for Paper Machine.

1998

244. Berg Jens: Utveckling av ett verktyg för hantering av 3D-objekt.
243. Rehnström Mathias: Ett steg mot högre programvarukvalitet på ENTRA FINANCIAL SOFTWARE AB med Software Inspections.
242. Ågren Ola: Reuse via the World Wide Web. How to find the software required for reuse.
241. Widenflycht Tommy: Rektron FMEA. Design och implementering av programvara för hantering av FMEA.
240. Walter Björn: e-business solutions.
239. Söderman Torbjörn: Face the World. The presentation part in a 3D videoconference system based on MPEG-4, using a muscular/direct parameterized hybrid facial animation model.
238. Jönsson Henrik: Web solutions for embedded agents.
237. Backman Anders: Visualization of Positron Emission Tomography (PET) scan data.
236. Rostamian Fariborz: PAGE/C.25. Overview and implementation of the X.25 protocol.
235. Henriksson André, Jonsson Isak: High-Performance Matrix Multiplication on the IBM SP High Node.
234. Lyrén Anders: Page ISDN. An implementation of an ISDN protocol stack.
233. Omma Mikael: Reglering av brännare i kulsinterverk med fuzzy logic.
232. Karlsson Johan: A Generic System for Developing Medical Decision Support.
231. Dehner Fredrik, Selin Kenneth: Konstruktion av simuleringsmodell för pansarvärnssystem BUSTER samt en studie av stridsledningens samverkansalgoritm.
230. Zehtab-Fard Peyman: A Use-Case Analysis and Object Model Generation Paradigm for RECORD.
229. Sävström Daniel: Video Conference - Makes Sense for the Swedish Defence.
228. Bergner Jonas, Knabe Emil: GVATS - General Vehicle and Terrain Simulation.
227. Forsman Johan: Tool Support for the Personal Software Process (PSP).
226. Berglund Fredrik: Informationshantering - från givare till skrivbord.
225. Hussain Beata-Jasmin: Analys av hashalgoritmer.
224. Holmqvist Ivar: Netlink: Software libraries at your fingertips.
223. Bergquist Johan, Svärdsudd Mats: DCOM and CORBA. Performance and usability evaluation.
222. Tegeback Erik: Message Allocation for the Ermes Standard.
221. Edström Pål: Reklamfinansierad programvara. Att synas utan att störa.
220. Andersson Conny: Fire Wire. Home network of the future.
219. Nilsson Christoffer: Inquiry of the Merits of 3D Internet Browsers.
218. Sörhede Fredrik: Utveckling av test av metoder för datoriserad differentialräkning av vita blodkroppar.
217. Gustavsson Olov: Parallell LU-faktorisering på en IBM-SMP nod.
216. Andersson Jonas: Automatic creation of three dimensional landscape-models from digital maps, height fields, and aerial photographs.
215. Axbrink Johan, Larsson Henrik: Skyttsimulator.
214. Johansson Pedher: StratiGraph - En Java-baserad användaryta för beräkning och presentation av grafer som beskriver hierarkier av Jordan- och Kroneckerstrukturer.
213. Heljebrandt Frank, Johansson Lars: Component Based Power System Management in a Three Tier Architecture.
212. Eriksson Fredrik: Creating a translator - from V5GEN to PAGEscript.
211. Wetter Erik: Sektorformad beräkningsmatris för gasspridningsberäkningar. Utformningen av ett gridsystem som ger ett effektivt och noggrant resultat från en gasspridningsmodell.
210. Houman Gitirokh: Creating A Wizard For PAGE.
209. Linder Daniel: Konstruktion av program för apteringssimulering och apteringsanalys.
208. Olsson Magnus: ORIGIN. A Web-based Information Management System.

1997

207. Johansson Patrik: X For Visually Impaired.
206. Lundgren Micael, Nordin Jörgen: Operating Systems for Thin Clients.
205. Barton David: Resource Accounting in a Unix Based Client/Server Environment.
204. Nilsson Patrik, Wallberg Håkan: Is it Possible to Integrate Current and Future Directory Services?
203. Thörnkvist Joakim: Generic Communication Interface.
202. Gilliusson Johan: Java Compute Server.
201. Woyzeschke Peter: Design and Implementation of a Reinforcement Learning Controller.
200. Renberg Erik: Partial Least Squares Regression (PLS), Artificiella Neuronnät och andra metoder för pH-rekonstruktion från kiselalger i sjösediment.
199. Litzell Mats: Plattformsoberoende administratörsklient för datorbaserad kunskapsmätning i NetValuate.
198. Eliasson Martin: Web based management system for the Ericsson Erisoft IMA system.
197. Söderström Anna: Using Wavelet Methods to Extract Microcalcifications in Mammograms.
196. Olofsson Fredrik: Network Computer.
Något för moderna företags infrastruktur?
195. Bohlin Jens: Causal Probabilistic Networks.
194. Aronsson Mattias: Implementation of a one-dimensional nonlinear system of partial differential equations solver using the Finite Element Method with streamline diffusion extension.
193. Sultan Johan, Öberg Emil: FOOL.
192. Olsson Pär: Kulturen i Internets tjänst.
191. Carlsson Johan: IGEN & TTCN.
Evaluation of two languages and design of an interpreter for IGEN-scripts.
190. Nazarbin Bahram: Kartläggning av designverktyg för MDI.
189. Gustafsson Krisofer: TEMS Light.
188. Hedman Jonas, Sjöstedt Ulf: ALERT - Automated Learning Error Recognition Tool.
187. Kardell Magnus: A Classification of Object-oriented Design Patterns.
186. Jonsson Sören: IRIS - An Internet Resource Information system.
185. Grundberg Marie: Interaktiv styrning av rullstolsrobot.
184. Lögdberg Ulf: Hårdvarusimulator för en industriell laserritare.
183. Bohlin Håkan: On RAVE: Radar Analysis and Visualization Environment.
182. Pederson Thomas: A Cup of Tea & a Piece of Cake. Integration of Virtual Information Workspaces Inspired by the Way We May Think.
181. Moström Eva: IMP-systemet - ett verktyg för att skapa multimediadokument.
180. Holmström Christer, Larsson Matti: A Study of Pulse Coupled Neural Networks for feature extraction in classifying Aurora Borealis.
179. Wallström Jens: Att bygga vägvisare på Internet. Gränsytedesign och strukturering för ett sök- och indexeringssystem i en stor informationsrymd.
178. Jonsson Erik: Design of Ericsson Erisoft WWW-systems.
177. Bengtsson Björn: Moderna strömningar inom systemdesign.
176. Bissmark Joakim, Patrik Malmberg: Platform Independent Service Access.
 

1996

175. Persson Anders: Reglering av ett BRIO labyrintspel med hjälp av neuron nät och en videokamera.
174. Ingemarsson Niclas: A Handbook in Numerical Linear Algebra .
173. Utterström Jonas: Hellnes Compiler Construction Environment.
172. Östman Fredrik: A Graphical User Interface for Neural Network Software.
171. Wiberg Petter: A Study of the HR and Extended HR Methods for the Standard Eigenvalue Problem.
(Publiceras som UMINF-rapport nr 96.12.)
170. Jonsson Lennart: Raster to vector conversion of engineering diagrams.
169. Haraldsson Lars: TnD - ett konferensprogram skrivet i Java.
168. Jonsson Kenneth: Digital Image Analysis of Clumps and Clusters of Cells in Cervical Cancer Screening.
167. Söderberg Arvid, Näsman Mats: BUDDY - ett datorbaserat verktyg för budgetering och ekonomisk uppföljning.
166. Utgår.
165. Stålberg Björn: TALEKS - Taktiskt konsultativt ledningsstöd för skydd mot kemiska stridsmedel.
164. Brorsson Peter: An investigation of alternative designs for an Experience Database.
163. Utgår.
162. Lundberg Håkan: "Hypergraphics" - Layered graphical objects and hypertext applied to "symbols" in "Martinus Kosmologi". (Written in Swedish)
161. Georgsson Fredrik: Computer Aided Mammography. A study of the possibilities of building a mammographic expert system.
160. Magnusson Henrik, Torkelsson Björn: Miljöer för utveckling av programvara för parallella datorer.
159. Boman Tomas, Sigerud Katarina: Requirements elicitation and documentation using T-RED (Tool for Requirements Elicitation and Documentation).
158. Fridlund Jan: Sortering på multiprocessor maskiner.
157. Arvendal Mats, Eriksson Anders: NetEval - Utilising the SUNET Backbone.
156. Backström Ronny: Simulerad maskinstyrning och aptering av ett skördarstyrsystem.
155. Davidson Martin: Simulering av interfererande signaler i direktsekvenssystem med inriktning mot GPS.
154. Montelius Jerker: Dokument i hypertext.
153. Rosander Helen, Walther Jonas: Användning av artificiella neurala nät vid simulering av piloters taktiska beslut under luftstrid.
 

1995

152. Björnander Stefan: SB Pascal - En praktisk implementation i Översättarteknik.
151. Elfving Simon: SimGeneticAlgorithm - ett program för den Genetiska Algoritmen.
150. Assarsson Peter: V5.1 Protocol Analyzer - A tool for the analysis and understanding of a Telecommunication Network Protocol.
149. Eriksson Anders: CMMView - A graphical user interface for a Coordinate Measurement Machine.
148. Blidh Pierre: On the Parallelisation of Sparce Cholesky Factorisation using the Multifrontal Method.
147. Ekström Jonas, Hallström Petter: LISA95 - Local Student Administration System interfacing LADOK.
146. Mårdh Tom, Theng Dennis: Raytrace - en distribuerad raytracer optimerad med strålklassificering.
145. Angrimer Fredrik, Granlund Sam: XCAPS - En integrerad programutvecklingsmiljö.
144. Andblad Per, Åhlin Erik: DUNDER - Ett läsverktyg i en testmiljö för kognitiva verktyg.
143. Utgår.
142. Zetterkvist Tobias: Computer vision - a study of mechanisms for reconstruction of three-dimensional scenes from two-dimensional monocular images.
141. Lönn Johan: PLATON - ett program för mätning av rörelser och muskelaktivitet.
140. Ulander Johannes: VAPS genererad MMI-prototyp för stridsfordon.
139. Fjellborg Örjan: Grafiskt användargränssnitt till BEDSIM.
138. Granfeldt Johan, Luspa Mats: Konstruktion av ett anslagstavlesystem.
137. Gustafsson Brynolf: Design och implementation av ett tandvårdssystem.
136. Öström Tommy: CARE: Computer Aided Reverse Engineering.
135. Hedlundh Kent: Informationssamhället - en kort översikt över Internet -- BBSer.
134. Sjöstedt Liza: Databasapplikationen Admin 3.0 och En utvärdering av utvecklings verktyg.
133. Hallström Petter: Automatiserad testning via grafiska användarytor - analys och implementation.
132. Jonsson Camilla: Dosplaneringsprogram för interstitiell brachyterapi.
131.
Malmgren Jens: Ett visuellt automatiseringsredskap.
130. Malmgren Marleen: On Parallel Conjugate Gradient Algorithms for Solving Large Sparse Linear Systems.
129. Andersson Thomas, Ohlsson Mattias: Implementation and Theory of Recursive Ray Tracing and 3D-modelling.
128. Gotthold Daniel, Jonsson Stefan: Reglering av ett dynamisk olinjärt system med artificiella neurala nätverk.
127. Jansson Anders, Edin Göran: KlattTool
 

1994

126. Hurtig Tomas: IM Tester. An interactive tool for Information Model testing.
125. Forsberg Bjarne: An interactive UNIX-environment tool that supports the construction of an AXE-10 command description (COD) document.
124. Tångring Jan: Automatisk formbestämning av bakterier.
123. Asplund Ulf: Konstruktion av ett kartritningssystem.
122. Wallström Jacob: Functional languages in systems design. Specification of an ATM switch port in Standard ML and Survey of functional languages.
121. Dahlberg Nina: Benchmark for microprocessors.
120. Wikman Daniel: SimGen - A Tool for Generating Simulators
119.
Carlson Pernilla: Design och konstruktion av delar till macrospråk i AutoKa-PC.
118. Blixt A, Risholt J: Studies of the Graphics Unit in the Intel 80860 Processor.
117. Carlsson Stig: Scarface - verktyg för design av grafiska gränsytor.
116. Horváti Réka: Recognition of Handwritten Music Notation by the Neocognitron.

 

1993

115. Drake Edvard, Rudälv Pär: Erlang. A functional language.
114. Brändström Per-Erik, Eklund Kurt: Volume Visualisation Using the Marching Cubes Algorithm.
113. Isaksson Örjan: File Transferring using RPC over TCP/IP on X.25 Integrated with Kom-LINK-Unix.
112. Backman Fredrick: DynaGraph: A Tool for Visualizing and Debugging the Performance of Programs Developed using Dynamo.
111. Kallin Lena: Mat2For - A Translator from Matlab to Fortran.
110. Tärnvik Jesper: Grafiskt användargränssnitt till informationssystem för processindustri. En prototypkonstruktion i objektorienterad miljö.
109. Dahlberg Fredrik: Improved S.P.I.D.E.R. Design Applied to Network Topology
108. Nilsson Joakim: Automatic Differentiation. Differentiation of functions and algorithms with PCOMP, JAKEF and ADOL-C.
107. Palmqvist Pär: Improving the efficiency and user-interaction in the DiffPar toolbox.
106. Persson Carina: Tilda för Windows - Ett system för registrering av tidskrifter vid FOA ABC-skydd.
105. Hulin Pontus: Mikrarium - Simulering av Mikroorganismer.
104. Bergman Dennis, Jonsson Patrik: Mikrarium - Grafisk återgivning.
103. Kandelin Annica: Artificiella neurala nätverk för diagnostik av drivsystem.
102. Arvidson Petra: Automatisk blankettgenerering - utvecklat i Excel och C.
101. Jönsson Daniel: Trapezoid-oriented Compression of Run Length Coded Map Data.
100. Jansson Anders, Persson Björn: Kategorisering av elektriska signaler med hjälp av neurala nätverk.
99. Palm Patrick: True Electronic Document Handling.
98. Andersson Rickard: Kommunikationshjälpmedel integrerat med VUDU.
97. Ericson Christer: An Introduction to Genetic Algorithms.
 

1992

96. Wretborn Johan: Realistic Time Manager. Ett intelligent planeringshjälpmedel.
95. Börlin Niclas, Tennberg J W Patrick: A Method for Extracting Sphere Projection Positions from Digitized X-ray Stereographs.
94. Berggren Roger: Time. Ett tidrapporteringssystem i WingZ.
93. Rosenfors Micael: SCCStool.
92. Ozolins Gunnar: Möjligheter till datorisering av Centralupphandlingen inom Praktiktjänst AB.
91. Strandberg Dick: COMET COMponent Engineering daTa.
90. Broberg Anders, Dahlqvist Håkan, Westman Minna: VUDU - A Tool for the Development of Material for Computer Aided Education.
 

1991

89. Markstedt Mikael: Implementation av flexibelt behörighetssystem i relationsdatabasteknik.
88. Perttunen Jari: dokgen Program för Dokumentation av C++ Klasser. Del 1: Framända.
87. Högström Anna: UIMS - en översikt.
86. Ramic Samka, Svensson Annika: En utvärdering av ett databashanteringssystem och ett filhanteringssystem för KOBRA, samt åsikter kring framtida utveckling.
85. Andersson Dan: TCSESIM - An Environment Simulator for Test of GSM Transceiver Control Subsystem - TCS.
84. Edlund Olof, Svennblad Johan: GOLLUM - A Language for Describing Logic Relating to Graphical Objects.
83. Steinwall Mattias: Improved Residual Smoothing for the Euler Equations.
82. Lundgren Åse-Maj: Utvärdering av expertsystemskal för felsökning.
81. Mellström Anna: Utvärdering av MapInfo.
80. Schön Ulrika: En generell drivrutintestare i Ada och Rationalmiljö.
79. Guth Göran: En studie och utvärdering av ett tripplerat systems egenskaper jämfört med ett enkelt system.
78. Edeblom Tomas: Databaskalkylator.
77. Hansson Tomas: PlanBoard Version 0.27. Ett program för planeringsöversikter.
76. Odenteg Niklas : Objektorienterad modulering av hanteringsobjekt för telekommunikationssystem.
75. Tärnvik Erik (se UMINF 91.05)
74.
Jansson Mikael: Evaluation of a Multigrid Method for Solving the Euler Equations of Two Dimensional Aerodynamic Flow
 

1990

73. Öhman Camilla: Presentation Manager - Dialogteknik och Programmeringsteknik
72. Svensson Patrik, Wallén Måns: En undersökning av användarvänligheten för produktspecifikationssystemet och ändringsordersystemet på Saab-Scania i Södertälje.
71. Lenkei Andrei: An Analysis of Object-Oriented Software Engineering
70.
Johansson Olof, Mähler Roger: uML: En implementation av ett funktionellt språk
69. Bylund Stefan, Wikman Anders: Specifikation och implementation av ett bibliotek för grundläggande aritmetiska beräkningar över domänerna Z, Q, Z[x], Q[x] och Zp[x].
68. Olsson Clas: En studie av några olika modeller för parallella beräkningar och deras konkretisering i olika programmeringsspråk.
67. Billman Anna: Interaktivt datorstödsystem för schemaplanering.
66. Dackland Krister, Elmroth Erik: Parallella beräkningar på IBM 3090/600E VF: Blockalgoritmer för matrismultiplikation och LU-faktorisering.
65. El Sheemy Heba, Håkansson Stefan: Fönsterhantering i programsystemet LAKE.
64. Kristensson Ulf: Monte Carlo-simuleringar på hyperkubsarkitektur - med tillämpningar inom Teoretisk kemi.
63. Glöersen Olaf, Wesshagen Bo: Datapermutationer på hyperkubsarkitektur.
62. Paulander Jens, Sundberg Bo: Kunstruktion av en simulatormiljö samt testprogram för Intel iPSC/2.

1989

61. Söderqvist Carina: Programsystem för statistisk analys av mätvariabler i en processindustri.
60. Söderlind Maria: Utvärdering av programvara för lösning av ickelinjära minsta kvadratproblem - med eller utan bivillkor.
59. Westergren Annika: Elektroniska meddelande- och konferenssystem.
58. Rahbari Akbar: Användargränssnitt för AXE-systemet.
57. Barahooi Khorram: Hantering av och utskrift från laserskrivare i APS3.
56. Blomberg Per: Metoder för att behandla felsituationer.
55. Grönberg Ulf: Kinwin - En användarvänlig fönsterbaserad gränsyta till ett befintligt programsystem.
54. Tärnvik Erik: Using Modules in Standard ML.OBS
53. Marklund Erik: Formella språk.OBS
52. Lindström Erik: Operativsystem.
51. Bäckström Erik: Beräkningsserver för TCP/IP-nätverk.

1988

50. Pettersson Ulf: FDL-simulator realiserad i Objective - C.
49. Niemi Thomas: Informationshantering i OPUS.
48. Larsson Mats: MapMagic - ett interaktivt hjälpmedel för att konstruera, modifiera och optimera nätverksstrukturer.
47. Eriksson Jerry, Jacobson Peter, Lindström Erik: The CONLAB Environment - A Tool for Developing and Testing of Parallell Algorithms in Numerical Linear Algebra.
46. Wittberg, Mikael: Design och implementation av en Petrinätssimulator.
45. Poromaa Peter: Magnetiska satellitkonjunktioner.
44. Lindgren Anders: Konstruktion av ett studentregister (STURE).
43. Marklund Erik: Abstrakta datatyper.
42. Ring Anders: Dagrapporteringsystem för laboratoriet vid Iggesunds bruk.
41. Westman Torbjörn: Belastningsspektra för fartygskranar.
40. Rickardsson Kristina: SAMKAT - databas för litterturreferenser.
 

1987

39. Nilsson Mikael: Programering av numeriska algoritmer i funktionella språk.
38. Lundström Carola: Systemgenerering av PROMade system för APN167.
37. Ahosmäki Paula: Procan system Volvo BM AB.
36. Gholamreza Keshavarzi: Konstruktion av stödfunktioner vid syntaxstyrd redigering.
35. Olausson Thomas: Utformning av driver till digitizer och grafisk representation med dendrogram.
34. Sandgren Åke, Olfosson Mikael: DL - en dynamisk länkare för UNIX.
 

1986

33. Lundström Kenneth: Grafeditor för frågespråksstrukturer.
32. Askari Kokash: Programkomponenter.
31. Nikyar Hossein: Konstruktion av Pascal-representation för datastrukturerna i SETL.
30. Lindmark Lars: Editor för teckensnittsdefinition.
29. Nyström Leif: Approximationsrutiner för stereoröntgen analys.
28. Wennberg Kerstin: Simuleringsmodell för personsökningssystemet NRTEX.
27. Berggren Mats: Bildregister i dBASE.
26. Kandel Thomas: Generella listor.
25. Melin Lena: Interface - for HP 7221 Graphic Plotter.
24. Jansson Ulf: Software Tools på VAX/VMS.
23. Friberg Stafan: Menystyrt tidskrivningssystem.
 

1985

22. Jonsson Birgitta: Implementation av simulator för Concurrent Euclid.
21. Kotiranta Kari, Wennberg Johan: UME - Umeå Mouse and multi windowing Environment.
20.Toppar Ralf: Hjälpsystem för feldiagnostik.
19. Hallberg Tomas: Kommunikationslänk mellan VAX och APN163.
18. Kallur Håkan: Blanketthanteringssystem för inmatning av skoglig arealplanerings-data.
17. Söderqvist Inge: Menyprogram och maskinberoende version av ett programsystem för stereoröntgen (Selvik RSA).
16. Barrlund Anders: Numerisk behandling av differentialalgebraiska system.
 

1984

15. Mårtensson Tore: TISPAC - Dialogprogram för analys och grafisk presentation av tidsserier.
14. Ekholm Nils-Olof: Matriseditor.
13. Wikberg Kjell: Gas- och stoftsmängdsberäkning.
12. Tyrbro Ann-Britt: (ej publ).
11. Borg Kjell: Identifiering och skattning av ARMA-processer.
 

1983

10. Borg Rolf, Rönnberg Göran: N-kroppsproblemet eller Simuleringsmiljö förbegyn-nelsevärdesproblem.
9. Isaksson Lillemor, Zamanian Lena: Wiew - Graphs.
8. Bagge Anders, Byström Thomas: Teckensnittsredigeraren REFONT.
7. Silfver Mikael: Administration av resultat inom lagsport.
 

1982

6. Falkman Lage, Tjernström Olle: Bildskärmseditorn REDO.
5. Hatling Frank: Programpaket för insamling och behandling av data från en IR-spektrometer.
4. Houtari Raija, Vikström Pär: Bildbehandling med hjälp av Diabloprinter och mikrodator Apple II.
3. Bjervamoen Harald: Ett datorbaserat salbokningssystem för Samhällsvetarhuset.
 

1981

2. Hohenthal Mica, Wallgren Ola: Datorstödd konstruktion och tillverkning, en studie av Control Datas CAD/CAM system CD/2000.
1. Edstedt Pär, Westin Marie: Interaktiv beräkning av Jordans normal form (JNF) i MATLAB.

 


*) Uppsatserna är ännu ej upptryckta


Uppsatserna finns för utlåning till studenter som läser datavetenskap vid Umeå universitet - kontakta Anne-Lie Persson.


http://www.cs.umu.se/public_html/education/examina/klara_foere2000.htm
22 Februari 2002
Per Lindström