Department of Computing Science
Gamla nyheter
Umeå universitet

 

2-3 Systemutvecklare - Distribuerade system (Grid)
För projekt i nära samarbete med forskargruppen i Grid computing vid Institutionen för datavetenskap söker HPC2N 2-3 systemutvecklare på hel- och deltid (25-50%). Arbetsuppgifterna är fokuserade mot vidareutveckling av programvaruprototyper för distribuerade system som tagits fram i forskargruppen.
Läs mer

Vi söker 1-2 doktorander i datalogi
Institutionen för datavetenskap utlyser 1-2 doktorandtjänster i datalogi.
Läs mer

Anders BrobergIdéer och reflektioner centralt i designkurs
(publ 080806)
Spela luffarschack med en spanjor medan du väntar på bussen, skapa konstverk på stan med din egen skugga eller varför inte få svar på frågan hur Umeå egentligen mår. Tre idéer som studenter på kursen Design av samverkande system har arbetat fram och utvecklat.** Det centrala på kursen är utvecklingen av idéerna och reflektionerna kring arbetet med det. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå, och introducerar studenterna till konceptet Emergent Interaction System (EIS). Ett sådant system består av en miljö i vilken ett flertal aktörer delar en upplevelse eller ett fenomen, och där delar av interaktionen mellan aktörerna i systemet uppstår genom en direkt återkoppling.
Läs mer

Mattias LidmanGoogle summer of code före sommar med sol och bad
(publ 080609)
Mattias Lidman läser andra året på teknisk datavetenskap. I sommar byter han stranden mot datorn eftersom han fått jobb i ett projekt inom Google summer of code.
Läs mer

Christina OlsénAutomatisk bedömning av mammogram
(publ 080604)
Torsdag den 5 juni försvarar Christina Olsén, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Towards Automatic Image Analysis for Computerised Mammography". Disputationen äger rum kl 13.15 i MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är professor Gunilla Borgefors, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, och Skogsfakulteten, SLU, Uppsala.
Läs mer

Ny superdator hos HPC2N
(publ 080530)
En ny superdator har flyttat in i nya lokaler hos HPC2N i MIT-huset vid Umeå universitet. Datorn tippas vara en av de 100 starkaste i världen, med en beräkningskraft som motsvarar närmare 5000 sammankopplade persondatorer. Men det är inte bara beräkningskraften som imponerar.
– Vi kör och erbjuder både Linux och Microsoft operativsystem i samma anläggning, och med Microsoft HPC Server 2008 har Linpack benchmark mätt imponerande resultat som kommer att presenteras vid kommande superdatorkonferens ISC’08 i Dresden, 17-20 juni, säger professor Bo Kågström, föreståndare för HPC2N. Systemet ska i första hand användas till beräkningar och datorsimuleringar för svensk forskning, men också för undervisning inom datavetenskap och flera civilingenjörsprogram samt för industrisamarbeten.

Jeanette TångrotSläktforskning bland proteiner – nu också på Internet
(publ 080522)
Fredagen den 23 maj försvarar Jeanette Tångrot, Institutionen för datavetenskap samt Umeå Centre for Molecular Pathogenesis (UCMP), Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Structural Information and Hidden Markov Models for Biological Sequence Analysis". Svensk titel: "Strukturinformation och dolda Markovmodeller för biologisk sekvensanalys". Disputationen äger rum kl 10.15 i MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är professor Erik Sonnhammer, Stockholm Bioinformatics Centre, Stockholms universitet.
Läs mer

Samarbete för hållbara transporter
Hållbart resande
(publ 080422)
Dataföretaget CodeMill, Umeå universitet, Umeå Kommun, Vännäs Kommun och Transportforskningsenheten vid Umeå universitet ska samarbeta för att minska resandet. Förhoppningen är att skapa en tjänsteplattform som bygger på människors sociala nätverk, och det är datavetare vid Umeå universitet som ska utforma systemet.
Läs mer

Forskare i Umeå utvecklar framtidens IT-infrastruktur
(publ 080318)
En grupp forskare från bl a Datavetenskap vid Umeå universitet är med och skapar framtidens IT-infrastruktur. Tillsammans med IBM och ett stort antal universitet och organisationer vill man bygga ett system som gör det möjligt för företag att skapa flexibel IT-kapacitet genom dynamiskt expanderbara moln av virtuella datorer.

Forskningsgruppen, under ledning av Erik Elmroth, deltar i det EU-stödda projektet RESERVOIR, Resources and Services Virtualization without Barriers, som ska utveckla denna framtidens IT-infrastruktur. Forskningen kombinerar så kallad Grid-teknik, inom vilken Umeå-gruppen är ledande, med teknik för virtuella datorer och stöd för att definiera och upprätthålla service-nivåer.
Läs mer

Annabella LoconsoleAnnabella Loconsole försvarar doktorsavhandling
(publ 071120)
Fredagen den 25 januari försvarar Annabella Loconsole, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Definition and validation of requirements management measures. Svensk titel: Definition och validering av kravhanteringmetriker. Disputationen äger rum kl 13.15 i Sal MA121, MIT huset. Fakultetsopponent är professor Björn Regnell, Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola.
Läs mer

Datavetare får pris för bästa examensarbete
(publ 071220)
Wajid Ali, Umeå universitet, har tilldelats Bo Rydins pris för sitt examensarbete i datavetenskap om tekniker för självgående skogsmaskiner. Priset är på 30 000 kronor.
Läs mer

Johanna HögbergDatavetare får anslag för bättre karriärmöjligheter
(publ 071213)
Johanna Högberg, datavetare vid Umeå universitet, får halva lönen betald för att jobba vid en ledande forskningsmiljö. Det är VINNOVA som delar ut anslag för att ge kvinnor bättre karriärmöjligheter inom strategiskt viktiga forskningsområden.
Johanna Högberg forskar om formella språk och har inriktat sig mot språkteknologier. Området har många praktiska tillämpningar inom bland annat lingvistik, det kan t.ex. handla om att göra automatiska översättningar mellan olika språk. I höstas disputerade hon och under de kommande tre åren kommer hon att bedriva ett nära samarbete med kollegor vid Dresden Technical University i Tyskland.
– Det är jätteroligt att få möjlighet att fortsätta arbeta tillsammans med mina duktiga kollegor här i Tyskland, säger Johanna Högberg.
VINNOVA vill med programmet VINNMER ge bättre karriärmöjligheter för kvinnor. Det råder i dag en stor brist på meriteringsmöjligheter för disputerade forskare, och särskilt unga kvinnliga forskare missgynnas av osäkra karriärvägar. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. De nio första kvinnliga forskarna fick i höstas sin forskarlön finansierad av VINNOVA. Nu får ytterligare sex stycken kvinnor finansiering, däribland Johanna Högberg.

Magnus ErikssonMagnus Eriksson försvarar doktorsavhandling
(publ 071120)
Fredagen den 14 december försvarar Magnus Eriksson vid institutionen för datavetenskap sin doktorsavhandling Engineering Families of Software-Intensive Systems using Features, Goals and Scenarios.
Magnus Eriksson forskar för att förenkla och effektivisera samordning av komplicerad produktutveckling, med fokus på mjukvara. I sin avhandling Engineering Families of Software-Intensive Systems using Features, Goals and Scenarios presenterar han metoder och verktyg som syftar till att skapa en effektiv infrastruktur där tekniker och grundvalar för systembyggnad återanvänds. Något som i sin tur ger företag och organisationer bättre utnyttjande av befintliga resurser, kortare ledtider och bättre produktkvalitet. I sitt arbete har Magnus Eriksson utgått från empiriska studier utförda inom den svenska försvarsindustrin. Studierna pekar på att de föreslagna verktygen och metoderna verkligen lyckas åstadkomma en förbättrad infrastruktur med grund i återanvändning.
Civilingenjör Magnus Eriksson disputerar fredagen den 14 december kl. 13:15 i MA121, MIT-huset, Umeå universitet.

Robert GranatRobert Granat disputerar i datavetenskap
(publ 071120)
Fredagen den 23 november är det dags för Robert Granat vid institutionen för datavetenskap att lägga fram och försvara sin doktorsavhandling Algorithms and Library Software for Periodic and Parallel Eigenvalue Reordering and Sylvester-Type Matrix Equations with Condition Estimation.
Avhandlingen bidrar med nya infallsvinklar i två olika, men ändå besläktade, områden inom parallella beräkningar. Robert Granat visar dels prov på omordning av periodiska systems egenvärden. Dels presenterar han metoder, algoritmer och programvara för att lösa Sylvester-liknande ekvationer, så kallade matrisekvationer, med hjälp av parallella datorer. De forskningsresultat som Robert Granat introducerar ligger till grund för ett helt nytt, allmänt tillgängligt programbibliotek kallat SCASY, vars användningsområden avrundar avhandlingen.
Fil. Lic. Robert Granats disputation äger rum fredagen den 23 november klockan 10.00 i MA121, MIT-huset, Umeå Universitet.

Martin berggrenDatavetenskap får en ny professor i beräkningsteknik
(publ 071009)
Martin Berggren efterträder Per-Åke Wedin och installeras i samband med universitetets högtidsdag lördagen den 20/10.
Skellefteåsonen Martin Berggren började sin karriär som musiklärare, men valde att skola om sig och disputerade 1995 i tillämpad matematik vid Rice University i Houston, USA. För sin artikel baserad på avhandlingsarbetet tilldelades han samma år den amerikanska branschorganisationen Society for Industrial and Applied Mathematics studentpris.

De nästkommande åren arbetade Martin Berggren som forskare vid FOI i Stockholm, såväl som vid Sandia National Laboratories i amerikanska Albuquerque. 1999 blev han anställd som lektor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, där han 2004 antogs som docent. Nu återvänder han till Norrland för att fortsätta som professor i beräkningsteknik vid Umeå universitet.
En utförligare intervju med Martin Berggren följer då han hunnit installera sig på sitt nya jobb.

Annabella LoconosoleItaliensk datavetare hittade kärleken i Umeå
En färgsprakande mattefantast som älskar sand mellan tårna. Italienska Annabella Loconsole varvar forskning om mjukvaruutveckling vid Datavetenskap på Umeå universitet med beachvolley på IKSU.
– Jag tänker bättre efter en hård match, skrattar Annabella.
Läs mer

Ola RingdahlOla Ringdahls algoritmer visar vägen
(publ 070914)
Utan förare tränger sig den flera ton tunga skogsmaskinen fram genom skogen. Det låter kanske som science fiction, men Ola Ringdahl på Datavetenskap har utvecklat algoritmerna som gjort det möjligt. Fredag den 14 september lägger han fram sin licentiatavhandling.
Läs mer

Johanna HögbergJohanna Högbergs väg som ung forskare
(publ 070829)
29-åriga Johanna Högberg forskar om formella språk inom datavetenskap och är nu aktuell i och med att hon den 7 september lägger fram sin avhandling. UCIT har intervjuat henne om att vara ung forskare.
Läs mer

Dipak SurieDatavetenskaps forskare prisas i Hong Kong
(publ 070829)
Dipak Surie, Thomas Pederson, Fabien Lagriffoul, Lars-Erik Janlert och Daniel Sjölie från Datavetenskap vid Umeå Universitet prisas för bästa vetenskapliga rapport vid The 4th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing i Hong Kong.
Läs mer

Smart kranstyrning för skogsbruk
(publ 070824)
Under hösten kommer IFOR, Intelligenta Fordon Off-Road, att medverka i utvecklingen av ett demosystem för smart kranstyrning inom skogsbruket. I ett av projekten deltar ca 10 studenter, varav flera från datavetenskap, med att utveckla ett demonstratorsystem för smart kranstyrning.
Läs mer

Virtuell stad ska göra Umeå ledande på 3D
(publ 070824)
Med utgångspunkt från Google Earth vill Umeå kommun med bland annat VRlab, Umeå universitet och framstående IT-företag skapa en 3D-plattform för Umeås närings- och kulturliv.
Läs mer

easyADLUmeåforskning framgångsrik i IT och vård
(publ 070629)
Umeå hävdar sig mycket väl bland framgångsrika svenska IT-projekt inom äldrevård och omsorg. Och inte minst är det datavetenskap vid Umeå universitet som ligger bakom framgångarna. Det framgår tydligt i en film som KK-stiftelsen gjort.
Läs mer

Claude LacoursièreClaude Lacoursiére försvarar sin doktorsavhandling
(publ 070611)
Claude Lacoursière, institutionen för datavetenskap, försvarar sin avhandling Ghosts and Machines: Regularized Variational methods for Interactive simulations of multibodies with dry frictional contacts. Tid och plats: 13 juni 2007, 10.15, MIT-huset, MA 121.
Claude bidrar i sin avhandling med nya och förbättrade metoder för snabba och stabila numeriska simuleringar av fysikaliska system. Behov av detta finns t.ex. i träningssimulatorer där blivande förare och kirurger kan få erfarenhet i en realistisk 3D-miljö.
Läs mer

Magnus ErikssonDatavetare vann pris för bästa företagsidé
(publ 070601)
Forskaren Magnus Eriksson från datavetenskap vid Umeå universitet vann priset för bästa företagsidé i Uminova Innovations Entreprenörskaps- och nyföretagarprogram.
50 000 kronor blev belöningen för det verktyg han tagit fram som förenklar företags produktutveckling.
Läs mer

Helena Lindgren försvarar sin doktorsavhandling
(publ 070531)
Helena Lindgren försvarar sin avhandling Decision Support in dementia Care. Developing Systems for Interactive Reasoning. Tid och plats: 8 juni 2007, 10.15, MIT-huset, MA 121.

Bioinformatics 2007
(publ 070523)
9th International Northern European Bioinformatics Conference kommer att hållas i Umeå 4 - 7 juni. High Performance Computing Center North, HPC2N, är med som en av de lokala organisatörerna.
Läs mer om konferensen

Torbjörn SandströmDatavetenskap förde Torbjörn till speleliten
(publ 070510)
Från att aldrig ha skrivit en kod till lead programmer på allt från barnvänliga Landet för längesedan till actionfyllda Battlefieldserien. Tack vare Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet har Torbjörn Söderman slagit sig in i dataspelseliten.
Läs mer

Christina OlsénBland algoritmer och mammogram
(publ 070427)
Christina Olsén vid Datavetenskap på Umeå universitet är ensam i världen om att utveckla ett system som automatiskt avgör om kvalitén på mammografibilder är tillräckligt bra för diagnos.
– En professor i USA sa till mig att jag håller på med det omöjliga. Kanske är det sant, men någon måste ju försöka, säger Olsén.
Läs mer

Krister DacklandFrån forskare till chef på världsledande IP-företag
(publ 070426)
Under de senaste 20 åren har Krister Dackland pluggat, undervisat i och forskat om datavetenskap vid Umeå universitet. Idag är han chef för mjukvaruutvecklingen på Mobeon i Sundsvall. Företaget är världsledande på IP-baserade röst-, video- och textmeddelanden och har just blivit uppköpta av Ericsson.
Läs mer

Mattias HörnlundSpelutvecklare gör slagfält till succé
(publ 070420)
Från Teknisk Datavetenskap vid Umeå universitet till systemarkitekt på DICE, en av Sveriges mest framgångsrika spelstudios. Mattias Hörnlund lever varje spelutvecklares dröm – att få göra succéspel som Battlefield med uppföljare.
Läs mer

Datastudenters IT-system lyfter IBK Dalen
(publ 070402)
Live-TV, publik på distans, läktarbandy och ett virtuellt managerspel med IBK Dalens egna spelare. Det är förslag som datastudenter vid Umeå universitet utvecklat för att öka innebandyintresset och göra Dalens matcher ännu mer underhållande.
Läs mer

Helena LindgrenDiagnossystem för demens prövas i Japan
(publ 070315)
Forskare från Datavetenskap vid Umeå universitet utvecklar ett elektroniskt diagnos- och behandlingsverktyg för demenssjukdomar som väckt intresse i Japan. För att kunna utreda och möta japanska läkares behov har en prototyp testats i Matsuyama kommun. Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, är en av dem som arbetar med att utveckla det elektroniska beslutsstödssystemet DMSS.
Läs mer

(publ 070315)
Ungdomar tycker till med mobilen
Nu ska ungdomar i Skellefteå kunna tycka till om otrygga platser. Anders Broberg från datavetenskap och Mikael Söderström från informatik leder projektet där man undersöker hur mobilen kan användas för att skapa en säkrare stadsmiljö.
Läs mer

(publ 070312)
Virtuellt verkligt roligt för blivande studenter
Kvarta i studentrum, gå på föreläsningar, labba, träna och kalasa. Ett fyrtiotal ungdomar från hela landet får under en heldag prova på alla sidor av en datavetares liv tack vare en massiv satsning på Student för en dag.
– En jätterolig idé, tycker Tobias Carlsson från Stockholm.
Läs mer

Lucas LindströmDatavetenskap lockar gymnasieelever
(publ 070131) När Umeå universitet gästas av studenter från John Bauer-gymnasiet är entusiasmen inför att fortsätta IT-studierna stor. Bara de får ett sabbatsår först.
Gymnasister vid John Bauer-gymnasiet har för en dag lämnat den ordinarie skolbänken och istället besökt MIT-huset för att utföra diverse experiment inom datavetenskap. Ivrigt testar de sin förmåga att programmera och manövrera legorobotar via sensorer, utforskar världen av virtual reality och sätts på prov inom bildanalys. Utlåtandet lyder: knepigt, men kul.
Läs mer

Francisco HernándezFrån salsa till snö för gridforskare
(publ 070130) Från Guatemalas tropiska värme till Umeås köldbitna vintervärld. Francisco Hernández brinnande intresse för datorer har lett honom över halva jordklotet för att vidareutveckla gridforskning vid Umeå universitet. Och frossa i polarkakor.
Läs mer

Datorteknik kan ge dementa stöd
Ny datorteknik kan ge människor med lätt demens stöd i vardagslivet. På så sätt kan de bo kvar hemma längre.
Thomas PederssonThomas Pederson, institutionen för datavetenskap, är forskningsledare för projektet easyADL som utvecklar den nya tekniken. Tidningen Spets Biotech 06 uppmärksammar forskningsprojektet.
Läs mer

Stort inresse för datavetenskapStort intresse för att läsa datavetenskap
(publ 061113) - Vi hade så mycket folk att vi knapp hann med. Jag vill nog kalla det för en succé, säger studievägledare Peter Stenberg, sedan institutionen för datavetenskap varit med och presenterat sina utbildningar för Göteborgs gymnasieungdomar. Att det idag blivit mycket lättare för IT-studenter att få jobb uppmärksammades av gymnasieleverna. På stora affischer visades hur efterfrågan på IT-utbildade stigit starkt under det senaste året.
Läs mer om det stora intresset

Vinnova Nytt Forskar om förarlösa fordon
(publ 061102) Svensk skogsindustri har ett ständigt behov av automatisering för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Ett förarlöst transportfordon är en väg att gå, skriver Vinnova Nytt. Forskningen i projektet IFOR bedrivs bl a på institutionen för datavetenskap i Umeå.
Det är en långsiktig forskning som kan ta tio år innan ett färdigt förarlöst fordon kan användas i skogsbruket. Vägen dit är fylld av utmaningar. Thomas Hellström från datavetenskap berättar för Vinnova Nytt om forskning kring navigering med GPS och utmaningen i att få fordonet att upptäcka skillnaden mellan en gråsten och en risbuske under snö.
Bilden här intill ur Vinnova Nytt 5/06.
Läs artikeln i Vinnova Nytt (se sid 10)

Greger WikstrandGreger Wikstrand försvarar doktorsavhandling
(publ 061102) Greger Wikstrand kommer att presentera och försvara sin doktorsavhandling fredagen 24 nov, 13.15, i MA121, MIT-huset.
Avhandlingen kommer att försvaras på engelska. Avhandlingens titel: Human Factors and Wireless Network Applications: More Bits and Better Bits.
Opponent: Professor Angela Sasse, University College London.
Betygsnämnd: Professor Riku Jäntti, Tekniska högskolan, Helsingfors, professor Bo Kågström, Umeå universitet, och professor John Waterworth, Umeå universitet.
Professor Lars-Erik Janlert är ordförande vid disputationen.
Läs mer om avhandlingen

Johan Tordsson Johan Tordsson presenterar licentiat-avhandling
(publ 061102) Titeln på lic-avhandlingen är "Decentralized Resource Brokering for Heterogeneous Grid Environments".
Den presenteras och försvaras av Johan Tordsson torsdag 16 nov, 10.15 i sal N350.
Betygskommittén består av Dr. Josva Kleist, Department of Computer Science, Aalborg University, Danmark (Diskutant), Doc. Frank Drewes, Datavetenskap, UmU, Dr. Klas Markström, Matematik & Matematisk statistik, UmU.

Pedher Johansson Pedher Johansson försvarar doktorsavhandling
(publ 061027) Pedher Johansson framlägger sin doktorsavhandling till offentlig granskning fredagen den 3 nov, 13.15 i MA121, MIT-huset för avläggande av filosofie doktorsexamen. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska. Avhandlingens titel: Software Tools for Matrix Canonical Computations and Web-Based Software Library Environments
Fakultetsopponent: Professor Alan Edelman, Dept. of Mathematics, Computer Science and AI Laboratories, MIT, USA
Betygsnämnd: - Professor Mats G. Larsson, Tillämpad matematik, Umeå universitet - Professor Michael Thuné, Informationsteknologi-TDB, Uppsala universitet - Professor Per-Åke Wedin, Datavetenskap, Umeå universitet Professor Bo Kågström är ordförande vid disputationen.

Peter GardfjällPeter Gardfjäll presenterar sin licentiatavhandling
(publ 061027) Peter Gardfjäll presenterar sin licentiatavhandling "Capacity Allocation Mechanisms for Grid Environments" fredag 10 nov, 10.15 Lokal: MA121, MIT-huset .
Betygskommittén består av: - Dr. Brian Coghlan, Dept. Computer Science, Trinity College, University of Dublin, Ireland - Doc. Stephen Hegner, Datavetenskap, UmU - Prof. Per-Olof Westlund, Kemi, UmU.

Genus och datavetenskap
(publ 061027) Med ett kritiskt perspektiv på ämnet datavetenskap gästade genusforskaren Christina Björkman Umeå universitet och föreläste om genus och datavetenskap.
Läs mer

SERPS' 06 i Umeå

(publ 061018) Forskare och utvecklare samlas i Umeå under 18 - 19 i oktober för en årlig konferens kring programvaruutveckling. SERPS' 06, Sixth Conference on Software Engineering Research and Practice in Sweden, arrangeras denna gång av Institutionen för datavetenskap. På bilden syns Kristian Sandahl, Linköpings universitet och ledamot i programkommittén, tillsammans med Jürgen Börstler, arrangör från institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.
Se hela programmet
Se bilder från konferensen

Kursinformation inför våren 2007
(publ 060928) Information och nyheter inför kursvalet till vårterminen 2007 kommer att ges på onsdag den 4/10, 09.30 i KB3B1 (stora hörsalen i KBC). Några frågor som tas upp är: Vad händer med civilingenjörsutbildningen? Vad är Bologna? Vad menas med 3+2-system? Examensregler och information om 3-årigt kandidatprogram i Datavetenskap, 5-åriga civilingenjörsprogram och 2-åriga masterprogram.
09.30 Allmän valinformation
10.30 Information kring nya utbildningar
11.15 Information för den som vill börja en masterutbildning HT-07
Se hela programmet

Ny e-tjänst för säkra gruvor
(publ 060922) Med e-tjänsten Säkra Gruvor ska det bli lättare för gruvbolag och entreprenörer att driva säkra gruvprojekt. Zert AB i Lycksele står bakom denna idé och institutionen för datavetenskap svarar för forsknings- och utvecklingsarbetet. Den nya tjänsten Säkra Gruvor kommer att presenteras vid ett seminarium i MIT-huset, Umeå universitet, fredagen den 29 september.
Läs mer

Artikel av Magnus Eriksson publicerad
Magnus Eriksson(publ 060913) Inte nog med att Magnus Eriksson fick pris för bästa Student Paper vid INCOSE'06. Nu har han också fått en artikel godkänd för publicering i ”Communications of the ACM” (decembernumret 2006). Artikeln heter ”Software Product Line Modeling Made Practical – An Example from the Swedish Defense Industry” och är skriven tillsammans med Jürgen Börstler, institutionen för datavetenskap, och Kjell Borg, BAE Systems Hägglunds AB.

Artikeln beskriver en metod för att hantera kravmodeller för flera likartade system samtidigt. Syftet med det är ge en bättre översikt över vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa system ur ett kravperspektiv. Den informationen är viktig för att bättre kunna planera för och hantera dessa skillnader i sin systemdesign, vilket i sin tur sannolikt leder till ökad återanvändning mellan systemen.

060904
Många ville se VRlab visa strokesimulator
När utställningen Se hjärnan invigdes på Bildmuseet i Umeå var intresset stort för VRlabs lokala bidrag till den stora riksutställningen. Stundtals var det kö till de demonstrationer som VRlab gav för att öka förståelsen för strokepatienters upplevelse av omvärlden.
Läs mer

Johanna Högberg prisad för bästa bidrag till CIAA 2006
Johanna Högberg(publ 060830) Johanna Högberg, institutionen för datavetenskap, har tillsammans med sina medförfattare Parosh Aziz Abdulla och Lisa Kaati vunnit pris för det bästa bidraget på konferensen CIAA 2006 (11th International Conference on Implementation and Application of Automata). Papperet som de bidrog med bär titeln Bisimulation Minimization of Tree Automata och utsågs till det bästa av 76 inlämnade papper.
- Det handlar om att givet en icke-deterministisk trädautomat snabbt hitta en mindre automat som känner igen samma språk. Den algoritm vi utvecklat för att lösa uppgiften är baserad på en partitioneringsalgoritm av Paige och Tarjan, berättar Johanna Högberg.
Johanna Högberg läser under höstterminen 2006 vidare inom ramen för institutionens forskarutbildning, samt undervisar på kursen Logik för Datavetare.

Magnus Eriksson bästa "Student Paper" på INCOSE'06
(publ 060830) Vid INCOSE'06 har Magnus Eriksson, institutionen för datavetenskap, vunnit pris för bästa Student Paper. The FAR Approach - Functional Analysis/Allocation and Requirements Flowdown Using Use Case Realizations beskriver en metod för krav- och designarbete anpassat för komplexa sammansatta system som består av både mekanik, elektronik och programvara.
Konferensen är den största inom området Systems Engineering med runt 1000 deltagare varje år. Största andelen deltagare och författare kommer från industrin. Bland de accepterade bidragen till konferensen fanns ett 20-tal med doktorander som författare, som därmed konkurerade om priset (från bland annat KTH, Stevens Institute of Technology och Massachusetts Institute of Technology - MIT).
Magnus Eriksson fortsätter under hösten 2006 arbetet med utveckling och utvädering av metoden hos sin arbetsgivare BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik.

Ulrika Hägglund presenterar licentiatavhandling
Ulrika Hägglund(publ 060823) Ulrika Hägglund, institutionen för datavetenskap, presenterar sin licentiatavhandling "Modelling and Matching Information Interests for Personalised Services" på onsdag 30 augusti, kl 13.15-15 i sal MC413 i MIT-huset, Umeå Universitet.

Ny teknik har gett oss en i det närmast explosionsartat ökning av mängden information vi möter dagligen. Men denna nya teknik kan samtidigt också vara oss till hjälp för att sortera och skapa orientering i informationsströmmen. I Ulrika Hägglunds licentiatavhandling presenteras en modell och verktyg som kan underlätta för den enskilde att hitta rätt i stora informationsmängder.
Läs avhandlingens sammanfattning

Seminariet hålls på svenska.

Nya termin hos datavetenskap
MIT-huset(publ 060821) När den nya terminen nu börjar kläs fasaden på MIT-huset i Teknisk datavetenskaps stolta flagga. Ingen som går förbi kan missa att här inne har institutionen för datavetenskap sina lokaler.

060609
PARA´06 lockar många till Umeå
Institutionen för datavetenskap och HPC2N har i år glädjen att inbjuda till PARA´06, en konferens om vetenskapliga och parallella beräkningar. Redan märks ett stort intresse för konferensen med upp mot 250 deltagare som kommer att gästa Umeå den 18-21 juni. Bland huvudtalarna finns flera internationellt framstående forskare.
Läs mer på Para´06.

060602
Studenter presenterar sin kunskap

Datavetenskaps Student Conference firar i år 10 års-jubileum och aldrig tidigare har så många studenter lämnat in artiklar för att få dem bedömda och nominerade i de olika prisklasserna.
– Det är kanske första gången studenterna skriver ett längre stycke text med någon sorts vetenskapligt anspråk. De får här visa upp sin förmåga att presentera kunskaper som de bär med sig, säger Jürgen Börstler, ansvarig för kursen Student Conference.
På bilden syns han och Lena Palmquist tillsammans med två av vinnarna Daniel Henriksson och Tobias Norrfors. Den tredje vinnaren var Emma Rozada.
Läs mer om Student Conference

060515
Konferens om artificiell intelligens

Institutionen för datavetenskap var i år värd för SAIS årliga konferens om artificiell intelligens. Konferensen hölls 10-12 maj i Umeå. SAIS bildades 1982 och syftar bland annat till att främja AI-intressen i nationella och internationella sammanhang. Förutom att anordna en årlig konferens stöder SAIS kurser, workshops och konferenser inom områden som anknyter till AI. På bilden syns Helena Lindgren, Umeå, och Hector Geffner, Barcelona, som samtalar med Jérôme Lang, Toulouse.
Läs mer om SAIS 2006 och se bilder
Se också bilder på UCITs webb

060508
Robotlego300 skolelever programmerar legorobotar
När universitetet bjuder på "En nyfiken vecka" är intresset stort bland Umeås grundskoleklasser. Datavetenskap är med och arrangerar och bjuder skoleleverna på programmering av legorobotar. Under veckan samlas 300 skolelever i labbet Mumindalen där de får pröva sina första steg i programmeringens värld. Oryx AB och VR-lab håller också öppet med demonstration av virtuella skogsmaskiner och 3D-spel.
Läs mer om skolelevernas besök

060407
Avhandling av Thomas Viklands
Fil. kand. Thomas Viklands försvarade fredagen den 7 april kl. 10.15 sin avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen.
Avhandlingens titel: Algorithms for the Weighted Orthogonal Procrustes Problem and other Least Squares Problems. Fakultetsopponent: Professor Lars Eldén, Inst. för Matematik - Numerisk analys, Linköpings universitet.

060404
Studenter från Datavetenskap Studenter bygger system för valfrågor
Studenter från Datavetenskap och Interaktion & Design har tagit fram två prototyper för att öka ungas intresse för riksdagsvalet. Med inspiration från olika dataspel har de byggt samverkande interaktionssystem som kan ge unga större intresse för politiska frågor.
Läs mer om studentprojektet

060321
IT-företag ropar efter nyutbildade
Den positiva spiralen bland IT-företagen fortsätter. Arbetsmarknaden har vänt och nu söker man fler yngre och gärna nyutbildade. Tidningen ComputerSweden skriver "Dataspecialister kan räkna med töväder på arbetsmarknaden de närmaste åren", "Företagens it-budgetar fortsätter att öka", "nu efterfrågas kompetens i alla segment".
Läs mer om IT-arbetsmarknaden

060316
Lyckad konferens om bildanalys
Institutionen för datavetenskap anordnar tillsammans med SSBA, Swedish Society for Automated Image Analysis, en konferens om bildanalys, SSBA 2006.
- Det händer mycket just nu inom detta område. Med högre upplösning kan vi avbilda saker ända ner på molekylnivå, säger Fredrik Georgsson, institutionen för datavetenskap och en av de ansvariga för konferensen.
- Konferensen är viktig. Den ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade med aktuell svensk forskning. Dessutom är den viktig för de sociala kontakterna.
I samband med konferensen anordnades även en dag för doktorander som forskar inom området bildanalys, ett område som sträcker sig från medicinska tillämpningar över träindustrin till militära ändamål.
Läs mer om SSBA 2006.

Bland huvudtalarna på SSBA 2006 fanns Andrew Maidment, Univ. of Pennsylvania. Här tillsammans med Fredrik Georgsson, Christina Olsén och Niclas Börlin, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

 

060308
Sommarkurser 2006
Institutionen för datavetenskap erbjuder två högintressanta sommarkurser sommaren 2006!!

1) Praktisk Internetsäkerhet, 5p.
Efter att ha gått denna kurs har du rykande aktuella kunskaper om olika metoder och tekniker för ökad internetsäkerhet!
Föreläsningarna ges förutom av lärare vid institutionen av experter från olika applikationsområden inom näringslivet som föreläser om olika praktikfall.
Anmälningskod: 95732
Se mer information om kursen

2) Problemlösning och programmering i praktiken, 5p.
Efter att ha gått denna kurs har du skaffat dig en gedigen erfarenhet av att tillämpa dina teoretiska kunskaper om problemlösning, programmering, algoritmer mm för att lösa problem i praktiken, snabbt och korrekt! Kursens föreläsare har haft stora framgångar i programmerings-VM! ( ACM International Collegiate Programming Contest)
Anmälningskod: 95702
Se mer information om kursen

Anmäl dig om möjligt senast den 15 mars! Klicka på knappen "Till anmälan" på ovan nämnda sidor! Vi kommer dock att anta även studenter som anmäler sig för sent, så låt dig inte avskräckas om du inte hann anmäla dig innan 15/3!!

 

060308
Studierna gav drömjobb som datorspelutvecklare
Kristoffer Grönlund fann efter sina studier i datavetenskap i Umeå drömjobbet. Han är numera programmerare för ett av Sveriges största och mest kända datorspelsföretag.
Han berättar att han via kontakter fått veta att det datavetenskapliga programmet i Umeå höll en hög klass och egentligen saknade motstycke någon annanstans. För Kristoffer blev studierna lyckade eftersom de ledde honom till hans jobb som spelutvecklare.
– Mitt första jobb inom branschen fick jag via kontakter jag knutit under utbildningen och mitt andra jobb kom som en följd av att jag gjorde mitt examensarbete på företaget Coldwood Interactive i Umeå.
Läs hela intervjun med Kristoffer Grönlund

060216
Konferens om bildanalys i Umeå
SSBA, Swedish Society for Automated Image Analysis, anordnar i samarbete med institutionen för datavetenskap en konferens om bildanalys, SSBA 2006, 16-17 mars, i Umeå.
En särskild dag för doktorander inom forskningsområdet anordnas den 15 mars.
Se programmet för SSBA 2006.

060203
IT och Umeå universitet uppmärksammas
Umeå universitets rektor Göran Sandberg slår ett slag för IT-forskning och utbildningar inom IT i Umeå när han talar på Kunskapsnoden 7 februari tillsammans med bland andra infrastrukturminister Ulrica Messing och Microsofts VD i Sverige, Peter Kopelman. Kunskapsnoden är ett evenemang som universitetet ordnar i samband med de väletablerade Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets nod är ”IT och människan”. Att årets Kunskapsnod fokuserar på IT och människan beror på att Umeå universitet har en stark position inom IT-området.
Läs mer om Kunskapsnoden

060117
Licentiatavhandling av Magnus Eriksson
Fredagen den 10 februari kl. 13:15-15:00 presenterar Magnus Eriksson sin licentiatavhandling med titeln An Approach to Software Product Line Use Case Modeling vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Lokal: KB3A9 (KBC-huset, Umeå universitet).
Se pdf-fil för hela uppsatsen.

051215
Interaktionsstudenter får arbete
När första årskullen studenter går ut från Interaktion och Design är det Karin Fossum och Maria Kroon som först blivit färdiga med sin examen. Direkt efter utbildningen kan de nu fortsätta med anställning hos Volvo och Hägglunds.
Läs om interaktionsstudenterna.

051124
Gridforskning får stöd
Totalt 1 824 000 kronor har Vetenskapsrådet anslagit till Grid-forskning ledd av Erik Elmroth.
Läs mer om bidraget.

051121
Bilder från konferens till Per-Åke Wedins ära
När professor Per-Åke Wedin hyllades med en konferens med anledning av hans pensionering deltog närmare 80 deltagare under två dagar fyllda av föreläsningar, möten och middag.
Se bilder från dagarna (pdf-fil)
Se konferensens program

Emanuel Dohi och Benny Schaerlund från Teknisk datavetenskap omringar studierektor Lennart Edblom, som höll historisk föreläsning vid 20-årsjubileet.

051118
Datavetenskap firar 20 år!
Ett åttiotal studenter, amanuenser och lärare från nu och förr deltog när institutionen för datavetenskap firade 20 års jubileum 17-19 november. Filmvisning, overallsfest, bankett varvades med föreläsningar om institutionens historia och exempel på den forskning och utbildning man bedriver idag.

Lennart Edblom, prefekt, är en av de som varit med längst vid institutionen och därför var det ett naturligt val att låta honom hålla i den historiska utblicken.

Med på datavetenskaps 20-årsjubileum var också Pia Skotare, Johanna Zetterlund, Erik Dahlberg, Hans Sjöberg och Mattias Linde.

- När jag började läsa 1975 fick vi stansa hålkort och springa över med dem till Umdac för vidare körning. Men jag förmodar att hålkort har ni aldrig sett, undrade Lennart Edblom samtidigt som han tittade ut över studenterna, varav många inte var födda när han själv började plugga.

Då var datateknikutbildningen fortfarande en gren av matematikerlinjen. 1985 bröts kurserna ut och en datavetenskaplig linje inrättades. Verksamheten växte och 1987 flyttade man in ovanför universitetsbiblioteket. Då var man mäkta stolta över tillgången till fyra datalabb och SUN arbetsstationer.

Ett åttiotal gamla och nya studenter, amanuenser och lärare deltog vid 20-årsjubileet.

1994 kunde man flytta in i MIT-huset och fick tillgång till 10 datorlabb med PC- och UNIX-datorer. Året dessförinnan hade institutionen startat en civilingenjörsutbildning i datateknik. Så småningom fick den namnet Teknisk datavetenskap.

- Jämfört med civilingenjörsutbildningar i datateknik på andra håll i landet var vi mer programvaruinriktade. Skillnaden mot vår egen tidigare datavetenskapliga linje var att vi införde lite mer elektronik och fysik, berättade Lennart Edblom.

Tomas Ögren och Ola Ringdahl hakade också på jubileet.

Under några år i början av 2000-talet sjönk studentintaget kraftigt, men Lennart Edblom menar att det nu känns som om det vänder.

- Allt fler företag har börjat anställa folk igen och vi får hoppas att det också får ett genomslag i antalet ansökningar till våra utbildningar.

Anders Backman, Michael Minock och Anders Broberg deltog också med föreläsningar under jubileet. Dessutom medverkade Ardendo med en uppskattad företagspresentation. Kvällarna reservades för filmvisning, overallsfest och bankett.
Läs mer från 20-årsjubileets webb

 

051019
Succé när elever programmerar legorobotar
- Vi trodde det skulle bli stressigt, men det blev kaos, säger Oscar Appelgren och skrattar. Upptäcktsfärden då närmare 900 skolelever gästade bland annat institutionen för datavetenskap blev en stor succé.
Läs mer

Arkiv

051010
20-årsjubileum för institutionen för datavetenskap!
Hösten 1985 startade datavetenskapliga linjen vid Umeå universitet, denna gjordes sedan om till datateknikprogrammet och sedemera civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Det hela startade för 20 år sedan, och det kommer att firas med pompa och ståt den 17, 18 och 19:e november 2005! Missa inte detta!
Läs mer

051004
Umeå bra med i programmeringstävling
Umeå hävdade sig bra i Nordiska mästerskapen i programmering med tre lagplaceringar bland de elva första platserna. I Svenska mästerskapen lade man beslag på tre av de första sju platserna. Inget annat universitet har den bredden!
Koncentrerat lag i programmeringstävling

Koncentrerat arbete i programmeringstävling 2005. Foto: Tomas Ögren.
Se fler bilder från programmeringstävlingen.

1 oktober gick Nordiska mästerskapen i programmering (för universitetsstuderande) av stapeln. Cirka 90 nordiska lag deltog. Umeå universitet och institutionen för datavetenskap hävdade sig bra! Tre av de sju bästa svenska lagen kom från Umeå och av de elva bästa nordiska lagen var tre från Umeå. Inget annat universitet hade den bredden i tävlingen.

Umeås lag placerade sig på platserna 3, 4 och 7 i Svernska mästerskapet och på platserna 4, 6 och 11 i det Nordiska mästerskapet. Vinnare av tävlingen var lag Bernhardsson från KTH i Stockholm.

De tre bästa Umeå-lagen består av:
CoreDump: Emil Ernerfeldt, Lars Viklund och Mattias Gunnarsson (C03)
PimpMy Code: Johan Westerlund, Emanuel Dohi, Erik Schlyter (C03)
(char)0x43: Tommy Löfstedt, Olov Ylinenpää, Mattias Linde (C02)

Se slutställning för NCPC 2005.
Se mer information om tävlingen.
Regionfinalen för nordvästra Europa äger rum i Stockholm den 13:e november. Umeålagen hoppas på fortsatta framgångar där!

050916
Forskare stöder dementas vardag
Forskningsprojektet easyADL har tilldelats 3,7 miljoner från EU:s regionala tillväxtprogram för Norra Norrland under två år. Med hjälp av VR-teknik vill forskarna undersöka hur ett teknikstöd för vardagsaktiviteter kan ge dementa möjlighet att bo kvar hemma.

Forskningsledare för EasyADL är Thomas Pederson vid institutionen för datavetenskap. EasyADL är ett samarbete mellan Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus, VRlab samt institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.
Läs mer om forskningsprojektet easyADL.

050824
Niclas BörlinNiclas Börlin får Fulbrightstipendium

Niclas Börlin, institutionen för datavetenskap, har tilldelats ett stipendium för att forska vid Harvard Medical School i Boston. Han ska utvärdera en ny teknik som bl.a. gör det möjligt att på ett enkelt sätt undersöka rörelsemönstret för ett knä eller en knäprotes.
Läs mer i pressmeddelande från Umeå universitet
Se intervju med Niclas Börlin.

050819
Professor i beräkningsteknik sökes
Umeå universitet söker en professor i beräkningsteknik med placering vid institutionen för datavetenskap. Inriktningen på professuren är optimering och simulering för olika typer av komplexa modeller och beräkningsproblem.
Läs mer under Lediga tjänster.

  
Navigera på www.umu.se

 Umeå University
Faculty of Science and
Technology
Dept of Computing
Science
 
  News archive
Research
For our employees [swe]
For our students [swe]
Open positions
Staff [swe]
Presentation [swe]
Education
Completed Master Thesis
Support
 
 

----------------------------------------------------
Department of Computing Science
Umeå University
The information on this page was modified 2008-09-24
Responsible for this page: Mikael Hansson
 
Address: SE-901 87 Umeå, Sweden
Phone: 090-786 50 00
Fax: 090-786 61 26
E-mail: datavetenskap@cs.umu.se